Eczacıların ve Eczane Çalışanlarının Can Güvenliği Tehlikede!

 Değerli Basın Mensupları,

Dün akşam saatlerinde Osmaniye Eczacı Odası Başkanımız Ecz. Zeki Özgen, eczanesinde ne yazık ki fiziksel bir saldırıya maruz kalmıştır. Bu çirkin saldırının, “muvazaa şüphesi bulunan ve hakkında incelemeler sürdürülen bir eczacı” tarafından gerçekleştirilmesi ise hepimizi ayrıca hayrete düşürmüş ve haliyle dikkatleri de bir kez daha mesleğimizin kanayan yarası olan muvazaaya çevirmiştir. Türk Eczacıları Birliği olarak; değerli başkanımızın başına gelen bu vahim olayı esefle kınıyor, sorumluların hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz!

MÜCADELE AZMİMİZ DAHA DA ARTARACAK!!!

Muvazaa karşısındaki mücadelelerinden ötürü, geçmiş yıllarda saldırıya uğrayan çok sayıda eczacı yöneticimiz olmuştu. Daha önce Gaziantep Eczacı Odası ve Batman Eczacı Odası yöneticileri ile Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı saldırıya uğramışlardı. Bu kez de Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zeki Özgen'in, dün akşam saatlerinde “muvazaa şüphesi bulunan ve hakkında incelemeler sürdürülen bir eczacı” tarafından eczanesinde saldırıya uğraması, saldırının yine muvazaa mücadelesinden kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Dolayısıyla bir kez daha altını çizmekte fayda var; mesleğimizi korumaya yönelik attığımız her adımın bu tür baskı, şiddet ve yıldırma eylemleri ile önü kesilmeye çalışıldıkça mücadele azmimiz her geçen gün daha da artacaktır.

Yasa dışı eczane açmak suretiyle mesleğimiz ve toplumumuzun sağlığı açısından büyük tehdit teşkil eden muvazaa faaliyetleri hususunda, hem Birlik olarak hem de Eczacı Odaları olarak Türkiye’nin her yerinde büyük bir kararlılıkla mücadele vermekteyiz. Ancak bahse konu saldırının da gösterdiği gibi bu mücadele zaman zaman zorlaşmakta ve tehlikeli boyutlara varmaktadır. Bu doğrultuda, 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nda değişiklik yapılarak, Bölge Eczacı Odası Başkan ve yöneticilerinin muvazaa ile mücadelelerinde daha güçlü hareket etmelerini sağlayacak bir düzenleme elzem hale gelmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve 54 Eczacı Odası olarak; Osmaniye Eczacı Odası Başkanımıza yönelik yapılan bu çirkin saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor, Sayın Ecz. Zeki Özgen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.