18.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

39.A.00002015-706
2015/02/18
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,
29.271 Sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde degisiklik Yapılmasına Dair tebliğ yayımlanmıştır ziyaretinde tarih TC Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafindan 2015/02/18.
Bu Tebliğin;
a) 6, 21 inci Maddenin, (b) eğme Ile 27 nci maddesi 2014/01/10 Tarihinden geçerli olmak Üzere yayımı Tarihinde,
b) 8 inci maddesi Ile 21 inci Maddenin (e) eğme 2015/01/02 Tarihinden geçerli olmak Üzere yayımı Tarihinde,
c) 9,19 21 inci Maddenin (a) bendi Ile 22 Ila 25 inci maddeleri 2015/01/03 Tarihinden geçerli olmak Üzere yayımı Tarihinde, ziyaretinde
ç) 11 inci maddeleri Ila 18 Ile 28 Ila 30 uncu maddeleri yayımı Tarihinden 7 günü Sonra (2015/02/28) ,
d) Diğer maddeleri yayımı Tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tebliğ degisiklik Metni ziyaretinde yürürlükte Bulunan SUT Ile hazırlanan Karşılaştırmalı liste ekte iletilmekte OLUP, bilgilerinizi Konunun Tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim ettik.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter