YENİ ALINAN İŞÇİ İÇİN İŞVERENE AYLIK 760 TL TEŞVİK HAKKINDA

Yeni alınan işçi için işverene aylık 760 TL teşvik
 
687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17. maddede işveren ve sigortalıya ilişkin şartlar düzenlenmiştir.
Sigortalıya ilişkin şartlar
@ İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden olması gerekiyor.
@ Sigortalının son üç ay işsiz olması gerekiyor.
@ Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yararlanamayacak.
İşverene ilişkin şartlar
Sigortalının, 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekir.
Burada diğer teşvik uygulamalarından farklı olarak son altı ayın ortalama sigortalı sayısı kuralı yerine sadece aralık ayında çalışan sayısına bakılıyor.
Borcu olan işveren yararlanamıyor
Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermeyen ve kuruma borcu olan işverenler teşvikten yararlanamaz. Ancak 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten yararlanabilir.
Diğer teşviklerle birlikte uygulanması Bu maddeyle düzenlenen teşvikten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
Ne kadar teşvik verilecek?
01/02/2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar adına günlük 22,22 TL prim teşviki var.
 
Bir sigortalı ayda 30 gün bildirildiğinde teşvik miktarı (30x22,22 TL=666,6 TL) 666,6 TL’ye tekabül eder ki, bu tutar da aslında işsizlik primleri dahil asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren priminin tamamına denk geliyor. Yani bu, teşvik kapsamında asgari ücretle Kuruma bildirilen hiçbir sigortalıdan sigorta primi alınmayacak demektir.
Bununla birlikte, ayrıca asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi düştükten sonra kalan kısım da terkin ediliyor, yani siliniyor. Bekar işçi için hesaplanan agi düştükten sonra da yaklaşık 93,3 TL vergi kalmaktadır. Düzenlemeye göre bu tutar da terkin edilecek yani silinecektir.
Dolayısıyla verginin de silinmesiyle birlikte, işveren yaklaşık olarak 760 TL’lik (666,6+93,3=759,9 TL) bir yükten kurtulmuş oluyor.
Teşvik ne kadar sürecek?
Teşvikten, en son 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar yararlanabildiğinden, teşvik uzatılmaması durumunda bu tarih itibariyle sona erecektir.

Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir Sinan ERDEM