SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ VE SGK PROTOKOLÜ KONULU TOPLANTI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK Protokolü konulu toplantı hakkında bilgilendirme

KATILIMCILAR;

 

Dr.Tuncay ALKAN-GSS Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı
Ecz.Zekai BARDAKÇI-GSS Genel Müdürlüğü Medula ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanlığı
Ecz.Berkay KARAHAN-GSS Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı 
Ecz.Nesrin Afife YILMAZ-GSS Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı
Ecz.Zeynep SÖNMEZ-48.Bölge Osmaniye Eczacı Odası Başkanı
Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU-38. 39. Dönem TEB Merkez Heyeti Üyesi ve Sut Komisyon Başkanı
Ecz.Seyyan SÖNMEZ ATEŞ-Sutrehberi.com Yöneticisi
Ecz.Tansel KORKMAZ-Botanik EOS Yazılım Koordinatörü

 


15/12/2017 tarihinde Şanlıurfa Eczacı Odası hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda

Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

1-Enteral beslenme  solüsyonları için erken alıma istinaden hesaplanan ek sürenin rapor süresini Aşmasının sistemce engellenmesi için medula eczanede düzenleme yapıldığı,

2-Özel tanı isteyen ilaçlar için “ilgili teşhiste ara” butonu ile sadece ilaç ile ilgili teşhisler arasından seçim imkanı sağlandığı

3-Statin grubu ilaçlar için rapor seç butonu tıklandığında en yakın tarihli kullanım raporunun seçildiği ve sistemin ilaç kullanım sürelerini  takip ettiğinin,

4-Sut  4.2.27.A maddesi gereğince karşılanan faktör preparatlarının medula ilaç kartında tek doz miktarının ünite olarak belirlenmesi ve bu düzenleme ile yaşanan  hatalı doz kesintileri ile ilgili düzenleme yapılmasına,

5-Sut EK-4/F-45S maddede geçen “oral  oksibutinine yanıt alınamayan veya tolere edemeyen hastalarda” oral ifadesi ile ilgili düzenleme ve duyuru yapılması,

6-a-majistiral formül ihtiva eden reçetelerde tek başına yazılsa bile majistral tarifede bulunan tüm maddelerin karşılanmasına mani bir hal bulunmadığına,

  b.Majistiral formülde bulunan tıbbi müstahzarlarla ilgili detaylı bir çalışma yapılacağı,

7-Enteral beslenme solüsyonları için SGK etken madde kodlarına enteral beslenme solüsyonunun ticari ismini kapsayacak şekilde düzenlenme yapılmasına,

8-Flukonazol etken maddedeki  ilaçlar için medula sisteminde bulunan vaginal kandiyazis tanısının prospektüs endikasyonlarına istinaden yeniden değerlendirilmesine,

9-Protokolümüzün 5.3.9. maddesi gerekçe gösterilerek yapılan uyarı ve fesih cezaları gündem yapılmış ve bu maddenin revizyon görüşmelerinde değiştirileceği ve ceza kapsamının daraltılacağı ifade edilmiştir.

10-Protokolümüzün 3.2.2. ve 3.3.( reçete arkası) 1. Maddesinde bulunan çelişkinin revizyon görüşmelerinde giderilerek adres ve telefon bilgisine ilişkin ibarenin maddeden çıkarılacağı ifade edilmiştir.

11-Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların karşılanmasında reçete başı hizmet bedelinin artırımlı ödenmesi için çalışma yapılmasına,

12-Tıbbı malzeme temin sözleşmesi kapsamındaki cezai maddeler ile ilaç temin sözleşmesine dair cezaların birbirini bağlamadığı,

13-Tıbbi malzemeler için istenen primer tanı uyumluluğu konusunda kurumca yeni bir düzenleme yapılarak İCD 10 kodlarının düzenleneceği,

14-Tıbbi malzeme reçeteleri için mutlaka bayilik tarihinin reçete tarihi ile uyumlu olması gerektiği,

15-Tıbbi malzeme reçetelerinin sisteme işlenme süresinin 30 güne çıkarılacağı,

16-Hasta altbezi reçetelerindeki örnekleme oranının  %10’dan %5’ e düşürüldüğünü,

17-Tıbbı malzeme sözleşmesinin 4.1.3 maddesinde yupass ve 60 kodlu sigortalılar için ilgili birimden onay olma zorunluluğunun kaldırılması için çalışma yapılacağını,

18-Şahıs ödeme sisteminin medula eczane gibi düzenlenerek eczacılarımız için fatura sonlandırma şifrelerinin kaldırılması talep edildi.

19-Tıbbi malzeme protokolünün 4.2.2 maddesinde belirtilen “aslı gibidir” onayının eczacı tarafından yapılması için hem sözleşme hem de Sağlık Uygulama Tebliğinde düzenleme yapılması talep edildi.

20-Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin 4.4.1 maddesinde mesul müdür değişliğinin kuruma  bildirilmesi için en az 5 iş günü süre talep edildi.

21-Aletli periton diyalizi için Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.8 maddesinde tek hekim raporu yeterli iken 2.4.4.D.2 maddesinde Sağlık Kurulu raporu istendiği ve bu çelişkinin ortadan kaldırılması için  çalışma yapılması talep edildi.

22-Tıbbi Malzeme Reçetelerinin  MED sahıs sistemi girişi esnasında yapılacak hatalar için bir düzeltme butonu talep edildi. Mevcut durumda yapılan her hata için reçetenin silinip yeniden kaydı gerekmektedir.

23-Tıbbi Malzeme Reçetelerinin girişi esnasında reçete tarihinin hatalı girişinin girişinin iade sebepleri kapsamında değerlendirilmesi için çalışma yapılması talep edildi.