KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI-NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

 

                             KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI-NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

Destek Unsurları;

       İşletmenin destek başvuru tarihi itibari ile personelin son 12 ay içinde aynı işletmede sgkkaydının olmaması gerekmektedir.

       İşletme destek üst limiti dahilinde aynı anda en fazla 2 personel için bu destekten faydalanabilir.

      Anne,baba,eş,çocuk ve kardeş bu destek kapsamında istihdam edilemez.

      Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve destek hesaplamasında asgari geçim indirimi, ikramiye, prim, fazla mesai vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

      Ön lisans mezunları için aylık net maaş 1.500,00 TL,Lisans mezunları için aylık net maaş 2.000,00 TL maksimum limit olarak değerlendirilir.

      Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.

      Nitelikli eleman desteğinden faydalanmak isteyen işletmelerin Kobi Veri Tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

      Nitelikli personel maaş desteği net maaşın %70 i oranında verilecektir.

Kosgeb Veri Tabanına Kayıt Yapmak İçin Gerekli Evraklar;

1-Vergi Levhası2-İmza Beyannamesi 3-Faaliyet Belgesi (Asıl)  4-Sicil Gazetesi 5-Bir Önce ki Yıla Ait Bağkur Hizmet Dökümü ya da İşletme Sgk Hizmet Dökümü 6-Bir Önceki Yıla Ait Gelir Vergisi Beyannamesi