Eczanelerde Staj Yapan Öğrencilere Ödenecek Ücret Hakkında

Bilindiği üzere, Eczacılık Fakültesinde okuyan öğrencilerin aldıkları eğitim kapsamında, "zorunlu eczane stajı" da yer almaktadır.
 

Örgün eğitim gören öğrencilerin zorunlu stajına ilişkin uygulamalar 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu ile düzenlenmiştir. Eczacılık Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, işyerlerinde mesleki eğitim alan öğrenci statüsündedir.

3308 sayılı kanunun 6764 Sayılı Kanun ile değişik 25'nci maddesinde; "Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumlan ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır." denilmektedir.

 

Kanun hükmüne göre işverenler staj yapan örgün eğitim öğrencilerine, personel sayısı 20'den az olan işverenler net asgari ücretin % 15'i, personel sayısı 20 ve üzerinde olan işverenler ise net asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret ödemekle yükümlü tutulmuş olmakla birlikte;

 

4 Aralık 2017 tarihli ve 2017/11106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile personel sayısından bağımsız olarak işverenlerin staj yapan örgün eğitim öğrencilerine net asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.

 

Aynı bakanlar Kurulu karan ile ayrıca;
 

2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, ödenebilecek en az ücretin;
 

  • 20 den az personel çalıştıran işletmeler için 2/3'ü,

  • 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 1/3'ü. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Fonundan Devlet katkısı olarak işletmeye geri ödenmesine şeklindeki uygulama, 2017-2018 yılı başından geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl uzatılmıştır.
 

Buna göre, işyerlerinde mesleki eğitim öğrencileri (stajyer öğrenci) için 2018 yılında ödenecek ücret, 435,27 TL olarak uygulanacaktır.
 

Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan uygulama çerçevesinde stajyer öğrencilere, 2017- 2018 eğitim öğretim dönemi için işyeri tarafından ödenen ücretlerden;
 

  • 20'den az kişinin çalıştığı işyerlerinde ödenecek en az ücretin 290,18 TL'si İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

     

Sonuç olarak, 20'den az kişinin çalıştığı işyerleri olarak eczanelerde mesleki eğitim öğrencilerine (stajyer öğrencilere) ödenecek en az ücret 435, 27 TL TL'dir. Ödenecek olan bu miktarın 290,18 TL'si İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak ve İŞKUR tarafından eczanelere geri ödenecektir.
 

Stajyer öğrenci ücreti aylık bordrolarda gösterilecek olup, asgari ücretin altında kalan maaş ödemesinde gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecektir.