Ürün Takip Sistemi Hk.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 15 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile; şeker ölçüm çubukları ve iğne uçlarının “takip” işlemleri için de kullanılacaktır. Dolayısıyla mevcut duyurulara göre ÜTS’de gerekli işlemleri yapmadan 30 Nisan 2019 tarihinden itibaren şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları SGK’ya fatura edilemeyecektir.

 

SGK tarafından yayımlanan 02.04.2019 tarihli “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının ÜTS Tekil Takip Süreçleri “ başlıklı;

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından 15.01.2019 tarihinde yapılan “ÜTS tekil takip süreçleri” hakkındaki duyuruda; şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için 01.02.2019 tarihi itibariyle tekil takip işlemlerine başlanacağı, ilan edilen tarih itibariyle tekil takibi başlatılan ürünlerin ÜTS üzerinden ürün hareket bildirimlerinin (alma/verme, kullanım vb.) gerçekleştirilmesinin gerekmekte olduğu, şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının tekil hareketliliği başlamamış ürünlerin 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle sağlık hizmet sunumunda kullanılamayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle tekil hareketliliği başlamamış şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarına ait düzenlenen reçetelerin şahıslar tarafından eczaneden alındığı tarih esas olmak üzere 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle MEDULA sistemi üzerinden karşılanmasına Kurumumuzca da izin verilmeyecektir. Mağduriyetlerin yaşanmaması için tüm tarafların gerekli önlemleri alması gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur.

Titck ve Sgk’nın mevcut duyurularından da anlaşılacağı gibi 30 Nisan tarihinden sonra Şeker Ölçüm Çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarına ait reçetelerde sıkıntı yaşamama adına E-imzası bulunmayan meslektaşlarımızın ivedilikle E-imza edinmeleri önem taşımaktadır.

E-imza temin edildikten ve kurulumu yapıldıktan sonra, Ekte yaptığımız sunumu takip edip Eczanelerinizin Üts kayıt işlemlerini tamamlamanız, daha sonradan yapılacak Şeker Ölçüm Çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarına ait stok bildirimlerinde sıkıntı yaşamanızın önüne geçecektir.

** 25.04.2019 Tarihli Teb Duyurusu;

  • Eczanelerin bayilik kontrolü olmadan da stok bildirimi yapabilmesi için alt yapı çalışmalarına başlandığı ve gerekli alt yapı hazırlığı tamamlandığında ayrıca duyurulacağı;
  • Şeker ölçüm çubukları ve insulin kalem iğne uçları için 30.04.2019 tarihi sonrasında da eczaneler tarafından stok bildirimi yapılabileceği ve bu sebeple ÜTS üzerinde bu ürünler için bayilik kontrolü bulunmayan eczanelerin sistem üzerinden bayilik başvurusu yapmasına gerek bulunmadığı şeklindedir.

30.04.2019 tarihinden sonra rafımızda mevcut şeker ölçüm çubukları ve iğne uçlarını “STOK BİLDİR” modülü ile ÜTS’ye kayıt edilme işlemi yapılabilecektir.

Bilginize.

Medikal Üts Kayıt ve Bayilik İşlemleri