2019 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMİNDE GEREKLİ EVRAKLAR HK.

2019 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLE İŞLEMİNDE GEREKLİ EVRAKLAR;

    1-Bölge Eczacı Odasından onaylı Sözleşme Metni,

    2-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye engel yoktur” belgesi,

    3-Dilekçe,

    4-Adli sicil kaydı,

    5-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

    6-Ruhsat ve sertifika fotokopisi,

    7-Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı  

        form,

NOT:İhtirazı kayıt ile  sözleşme yenileyecek olan eczaneler için, ihtirazı kayıt formu doldurularak, mahkeme kararlarının birer örneğinin eklenmesi, eğer mahkeme sonuçlanmış ise kesinleşmiş mahkeme kararlarının sözleşme ekine konması gerekmektedir.

NOT: 1. 2. Ve 3. Madde de yazan evraklar odadan temin edilecektir.

 

  İLK KEZ SÖZLEŞME YAPILMASI HALİNDE GEREKLİ EVRAKLAR;

     1-Kimlik fotokopisi,

     2-Ruhsat Fotokopisi,

     3-Diploma Fotokopisi,

     4-Vergi Levhası Fotokopisi,

     5-Banka Hesap Cüzdan Fotokopisi,

     6-İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

     7-Bölge Eczacı Odasından onaylı Sözleşme Metni,

     8-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye engel yoktur” belgesi,

     9-Adli sicil kaydı,

   10-Dilekçe,

   11-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe