KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ HAKKINDA

18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de "Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik değişikliğinin ardından T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.iegm.gov.tr adresinde 29.08.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, kozmetik ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan "Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz" un 24/08/2012 tarih ve 81420 sayılı makam oluru ile yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği metni ile “Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz” yazımız ekinde iletilmekte olup, tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/6hG20120903112107POU.pdf

http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/rIJ20120903112107TOU.pdf