6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu kanunun 38. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasında “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra yürürlüğe gireceği” belirtilmektedir.

Eczaneler, 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre “Az Tehlikeli” sınıfına girmekte olduğundan, ilgili Kanunun, bu süreçte herhangi bir mevzuat değişikliği olmadığı takdirde eczaneler için 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olacağı konusunda tüm meslektaşlarımıza duyurulur.