THERACYS (IMMUCYST) BCG IMMÜNOTERAPÖTİK İSİMLİ ÜRÜNÜN C4091AD SERİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan “TheraCys (Immucyst) BCG Immünoterapötik” isimli ürünlerinin doğru son kullanma tarihi (SKT) “10.11.2013” olan C4091AD seri numaralı serisinin dış kutusu üzerine yapıştırılan Türkçe Bilgi Etiketinde son kullanma tarihinin 11.2013 olarak gözüktüğü, ürünün birincil ambalajı olan flakon üzerinde ve orijinal kutunun kulakçığında ise son kullanma tarihinin Nov.10.2013 olarak doğru şekilde yazıldığı, 2D barkodunda da doğru olarak yer aldığı belirtimekte olup,

Ekim 2013 itibari ile İlaç Takip Sistemindeki verilerin incelenmesi neticesinde stoklarda görünen 351 adet ürünün 221 tanesinin C4091AD serisinin “Türkçe Bilgi Etiketindeki Son Kullanma Tarihinde Gün Bilgisi Eksik” olarak piyasaya verilen ürünlere ait olduğunu görüldüğü ve söz konusu C4091AD serisine 2. Sınıf B seviyesinde (Eczane, hastane eczaneleri, kurumlar vs. gibi perakendeci seviyesine kadar) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir.


Eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin depolara iade edilmesi hususunda Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur.