Teb Haberleri


Hastane Malıdır, Satılamaz İbareli Ürünler Hakkında

Hastane Malıdır, Satılamaz İbareli Ürünler Hakkında

39.A.00.002602 15.07.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 30.06.2014 tarih ve 160452 sayılı yazı ile, Ülkemizde faaliyet gösteren ecza depolarının, 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik”, 24/09/2008 tarihli ve 27007 sayılı, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı, 04/04/2014 tarihli ve 28254 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ü...


Ege Eczacılık 1996 Girişliler Buluşuyor

Ege Eczacılık 1996 Girişliler Buluşuyor

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1996 yılı girişlilerin buluşması Ağustos ayı içerisinde gerçekleşiyor. İzmir'de yapılacak etkinlik için davetiye EK'tedir.


127704 SERİ NUMARALI VE 08/2014 SON KULLANMA TARİHLİ VALİDOL DAMLA ADL...

127704 SERİ NUMARALI VE 08/2014 SON KULLANMA TARİHLİ VALİDOL DAMLA ADLI ÜRÜNE UYGULANANN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Birliğimize Hakay İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti’den gelen yazı ile; Ruhsatına sahip oldukları 127704 seri numaralı ve 08/2014 son kullanma tarihli “Validol Damla” adlı ürüne ait seri için, renk limitinin firma spesifikasyonuna uygun bulunmadığından, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bilgisi dahilinde, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmes...


TEMOZOLOMİD İÇEREN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME ...

TEMOZOLOMİD İÇEREN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 07.03.2014 tarihli ve 260317 sayılı yazı ile, Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulamasına karar verildiğinin önceden bildirildiği; Bu doğrultuda "temozolomid" içeren ürünler için, temozolomid kullanımına bağlı olarak oluşan ciddi karaciğer toksisitesi riski hakkında Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun resmi inte...


18.03.2014 TARİH VE 28945 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN SOSYAL GÜV...

18.03.2014 TARİH VE 28945 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA

MADDE 1‒24/3/2013tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Provizyon işlemleri” başlıklı 1.7 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YUPASS numarası” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2‒Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinde aşa...


MEDULADA KİMLİK DOĞRULAMA İÇİN EK BİLGİ İSTENMESİ HAKKINDA

MEDULADA KİMLİK DOĞRULAMA İÇİN EK BİLGİ İSTENMESİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda, reçete kayıt işlemleri sırasında Medula Sistemi’ne hastanın kimlik kartında yer alan cilt no/aile sıra no gibi bilgilerin girilmesinin zorunlu tutulması konusunda yaşanan sorun giderilmiştir. Birliğimiz ile SGK arasında imzalanan 2013/1 Ek protokol ile, protokolün 3.2.15.2 maddesinde yapılan düzenlemede yer alan T.C.kimlik numarasının yanı sıra başka ek doğrulama bilgilerinin istenmesi uygulaması geçerliğini korumakta olup; cilt no/aile sıra no bilgisinin girilmesi ile ilgili zorunluluk, önümüzdeki 3 ay içerisinde yürürlüğe girece...


2013 YILI ARALIK AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA

2013 YILI ARALIK AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA

Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi; 2013 yılıAralık ayı eczane ve optik fatura ödemelerinin 14.03.2014Cuma günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


İLAÇ KURYELİĞİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN WEB SİTELERİ HAKKINDA

İLAÇ KURYELİĞİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN WEB SİTELERİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize eczacılarımız tarafından yapılan bildirimler ile; 1-http://www.kuryetel.com.tr/ilac.aspx 2-http://acililacservisi.blogspot.com.tr/2011/07/acil-ilac-servisi.html 3-http://www.istanbulnobetcieczane.net/eczane-eve-servis.html 4-http://adatoptan.com/sayfa/12-sakarya-evlere-ilac-servisi.htmlisimli web siteleri üzerinden ilaç kuryeliği yapıldığı tespit edilmiştir. Bilindiği gibi 1928 yılından beri yürürlükte olan 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Tabip re...


İADE EDİLEN E-REÇETELERİN DÜZELTİLEMEMESİ HAKKINDA

İADE EDİLEN E-REÇETELERİN DÜZELTİLEMEMESİ HAKKINDA

39.A.00.00929 05.02.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımızdan tarafından, Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde yapılan bir güncelleme sonrasında iade edilen e-reçetelerde reçeteyi düzenleyen hekimin bulunmaması halinde aynı branştan başka hekimin veya başhekimin düzeltme yapamadığı yönünde bildirimler gelmesi sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na resmi yazı yazılmış ve konunun değerlendirilerek Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmiştir. Kurum’dan gelen cevabi yazı ile,Sağlık Uygulama Tebliği’ni...


ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİNİN GÜNCELLENM...

ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından http://www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında” başlıklı duyuruda, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu kapsamında “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Bölüm I Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”nin 31.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir. Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK Protokolü’nde belirt...


ECZANE TEKNİKERLİĞİ YETKİLENDİRME SINAVI HAKKINDA

ECZANE TEKNİKERLİĞİ YETKİLENDİRME SINAVI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından http://www.saglik.gov.tr/ adresinde yayımlanan 22.01.2014 tarih ve 2014.5363.3321 sayılı duyuru ile, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen eczane destek personeli yetkilendirme teorik ve uygulama eğitimi 15 Şubat 2014 tarihinde sona ereceği, eğitime katılanların sınavlarının 16 Mart 2014 tarihinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusu...


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE İSTENEN KAYIT VE ONAY BE...

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE İSTENEN KAYIT VE ONAY BELGESİ HAKKINDA

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin eczanelere "13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince eczanelerin "Kayıt ve Onay Belgesi" almak zorunda olduklarına ilişkin tebligatlar yaptığı anlaşıldığı; ancak eczanelerin gıda satış yeri olmaması, aksine 6197 sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal bir nitelik ve önemi haiz sağlık kuruluşları olmaları, açılış ruhs...


6514 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREV...

6514 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

6514 Sayılı Kanun ile, 1262, 984 ve 6197 Sayılı Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler MADDE 30 – 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “eczanelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilaç üreticilerine” ibaresi eklenmiştir. MADDE 31 – 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştir...


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKIND...

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK. 39.A.00.00468 03.01.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...


1 OCAK 2014 İTİBARİYLE BAŞLAYACAK OLAN FATURA, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, G...

1 OCAK 2014 İTİBARİYLE BAŞLAYACAK OLAN FATURA, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, GİDER PUSULASI GİBİ BELGELERDE TACİRE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA

1 Ocak 2014 itibariyle fatura, perakende satış fişi, gider pusulası gibi belgelerde tacire ilişkin bilgilerin gösterilmesi zorunluluğu başlayacaktır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin gösterileceği hüküm altına alınmıştır. Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ni (MERSİS) kullan...


39.BÜYÜK KONGRE KARARI GEREĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE AİDAT BORCU ÖDEME...

39.BÜYÜK KONGRE KARARI GEREĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE AİDAT BORCU ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

14-15-16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 39'uncu Olağan Büyük Kongre'sinde alınan "Eczacı odasına ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'na birikmiş aidat borçları olan eczacıların, söz konusu borçlarının tamamını 31.01.2014 tarihine kadar defaten ödemeleri halinde sadece bir kereye mahsus olmak üzere kendilerinden geçmiş döneme ilişkin olarak faiz alınmamasını, aksi takdirde ilgili eczacı odalarınca haklarında yasal işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir." kararı gereğince, öncelikle Eczacı Bilgi Sistemi Üye İşlemleri ...


OXOPANE TB İN KIRMIZI REÇETE İLE VERİLMESİ HK.

OXOPANE TB İN KIRMIZI REÇETE İLE VERİLMESİ HK.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 13.12.2013 tarihli 2013/12 sayılı Genelge ile, 29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile uyuşturucu madde ve müstahzarları için Kırmızı Reçete uygulaması başlatıldığı, Actavis İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı olan “Oxopane 5 mg 28 kapsül, Oxopane 5 mg 56 Kapsül, Oxopane 5 mg 90 Kapsül, Oxopane 10 mg 28 kapsül, Oxopane 10 mg 56 kapsül, Oxopane 10 mg 90 kapsül, Oxopane 20 mg 28 kapsül, Oxopane 20 mg 56 kapsül, Oxopane 20 mg 90 kapsül adlı ilaçların “Oxycodone” adlı kontrole tabi ...


KANAL D'NİN HABERİNE CEVAP

KANAL D'NİN HABERİNE CEVAP

SAYIN PELİN DİŞTAŞ KANAL D GENEL YAYIN YÖNETMENİ “REÇETESİZ İLAÇ SATIŞINA PARA CEZASI” HABERİ TAMAMEN YANLIŞTIR! Dün akşam Kanal D ekranlarında izlediğimiz “reçetesiz ilaç satışının artık yasak” olmasının işlendiği haber pek çok bilgi yanlışlığını barındırdığı gibi, haberi izleyen vatandaşlarımızda da yersiz bir tedirginlik ve tepki oluşmasına neden olabilecek ifadeler içermektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımının ölümlere varabilecek sonuçlar doğurabileceği gerçeğinden hareketle halk sağlı...


EK ONAY ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-...

EK ONAY ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından http://www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında” başlıklı duyuruda, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu kapsamında “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Bölüm I Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”nin 14.11.2013 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir. Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK Protokolü’nde belirt...


MAJİSTRAL TARİFE VE ENJEKTÖR FİYATLARI İLE İLGİLİ KARAR HAKKINDA

MAJİSTRAL TARİFE VE ENJEKTÖR FİYATLARI İLE İLGİLİ KARAR HAKKINDA

39.A.00.00104 03.12.2013 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokolü” ile birlikte imzalanan “Mutabakat Zaptı” neticesinde; 03.12.2013 tarih ve 28840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Majistral ilaçlar ile Enjektör bedelleri&rdqu...