Teb Haberleri


2013/1 EK PROTOKOLÜ İLE SIRALI DAĞITIM KAPSAMINA ALINAN REÇETE GRUPLAR...

2013/1 EK PROTOKOLÜ İLE SIRALI DAĞITIM KAPSAMINA ALINAN REÇETE GRUPLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 19.09.2013 tarihinde 2013/1 EK PROTOKOL Metni imzalanmıştır.  Protokolün EK-4 Maddesinin 15. bendinde yer alan Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilen ilaç grupları eklenmiştir: m- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks) n- TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar o- Majistral formül ihtiva eden reçeteler Söz konusu maddenin yürürlük tarihi ise 01.11.2013 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda söz konu...


MICARDIS PLUS ADLI İLACIN TEDARİK SÜRECİNDEKİ AKSAMANIN GİDERİLMESİ HA...

MICARDIS PLUS ADLI İLACIN TEDARİK SÜRECİNDEKİ AKSAMANIN GİDERİLMESİ HAKKINDA

Micardis Plus ticari isimli ürünlerinin üretim bandında meydana gelen bir aksaklık sebebiyle kısa süreli bir tedarik sıkıntısı oluştuğu fakat söz konusu aksaklığın giderildiği ve ürünün 30 Ekim 2013 tarihi itibari ile piyasaya verildiği bildirilmektedir. Firmadan gelen yazı için tıklayınız.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULAN ECZANE DESTEK PERSONELİ YET...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULAN ECZANE DESTEK PERSONELİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİNİN KAYIT SÜRESİ HAKKINDA

Eczane Destek Personeli eğitimleri ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi arasında 20.09.2013 tarihinde bir protokol imzalandığı duyurulmuş ve konu hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasından yayımlanan 24.09.2013 tarihli duyuru hakkında bilgi verilmişti. İlgili Duyuru’nun 6. ve 8. Maddeleri ile; 6-Eğitim programına katılım için Sağlık Bakanlığının 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ilgi yazısına istinaden daha önce il...


2013 YILI SGK SÖZLEŞME TESLİM SÜRELERİNİN 8 KASIM'A UZATILMASI HAKKIND...

2013 YILI SGK SÖZLEŞME TESLİM SÜRELERİNİN 8 KASIM'A UZATILMASI HAKKINDA

Birliğimiz resmi web sayfası www.teb.org.tradresinde 30.10.2013 tarihinde yayınlanan duyuru ile SGK sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 08.11.2013 kadar uzatılması konusunda Birliğimiz tarafından Kuruma sözlü ve yazılı olarak başvuruda bulunulduğu bildirilmişti. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda 2013 Yılı SGK sözleşmelerinin Kuruma teslim süresinin 08.11.2013 Cuma Günü mesai bitimine kadar uzatıldığı bilgisi alınmıştır. Tüm eczacılarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ


BENZİDAMİN HİDROKLORÜR ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR HAKKINDA BİLGİLE...

BENZİDAMİN HİDROKLORÜR ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 04.10.2013 tairh ve 106479 evrak nolu yazı ile, 21.11.2012 Tarihli 109731 (2012/123) sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesinde "Benzidamin Hidroklorür" etkin maddesini ihtiva eden "Tantum 50 mg 20 Draje" adlı ilacın suistimaline ilişkin Kurum'a şikayetlerin ulaşması nedeniyle, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda söz konusu etkin maddeyi ihtiva eden " Tantum 50 mg 20 Draje, Tanflex 50 mg 20 Draje ve Benzidan 50 mg 20 Film Tablet" adlı ilaçların &q...


2013 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMESİ YENİLEME SÜRESİNİN 31 ...

2013 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMESİ YENİLEME SÜRESİNİN 31 EKİME UZATILMASI HAKKINDA

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen 23.09.2013 tarihli ve 6417 sayılı yazı ile, 21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin ile ilgili bazı eczacılarımızın son sözleşme teslim tarihi olan 31.07.2013’e kadar başvuru yapamamaları nedeniyle belirlenen süre içerisinde sözleşmelerini teslim edemeyen eczacılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sü...


2013 YILI MSB SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİNİN 31 EKİME UZATILMASI HAKKINDA...

2013 YILI MSB SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİNİN 31 EKİME UZATILMASI HAKKINDA

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin ile ilgili bazı eczacılarımızın son sözleşme teslim tarihi olan 31.07.2013'e kadar başvuru yapamamaları nedeniyle belirlenen süre içerisinde sözleşmelerini teslim edemeyen eczacılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmiştir. Söz konusu yazımıza cevaben İlgili Bakanl...


26.09.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN İLAÇLAR İÇİN ÖNCEDEN ...

26.09.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN İLAÇLAR İÇİN ÖNCEDEN DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 30.09.2013 tarih ve 6634 sayılı yazı ile, 26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliğe uğrayan Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.1.C-1-Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar,4.2.13 - Hepatit tedavisi, 4.2.13.E-2 - Kronik Hepatit C tedavisi, 4.2.13.E-3 - Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi, 4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar,4.2.15.D–Dabigatran ve rivaroksaban başlıklı ...


ECZACILARIN ECZACI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ECZACILARIN ECZACI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01.10.2013 tarihinde göndermiş olduğumuz 006656 sayılı yazımız ve eczacılarımıza ebs@teb.org.tradresi aracılığıyla gönderilen e-posta ile yapılan bilgilendirmelerde, önümüzdeki günlerde başlayacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 Yılı Sözleşme Formu temininde bir sorun yaşanmaması için eczacılarımızın, a) Farma Inbox içerisinde bulunan "Eczacı Bilgi Sistemi" butonuna tıklayıp, e-imza ile giriş yaparak Eczacı Bilgi Sisteminden borç durumunu kontrol etmesi ve borcu var ise, ivedilikle Odasına ödeme yapması, b) Temin etmesi gereken sözleşme formunun belirlenebilmesi için EK-5 Hasılat ...


MONTELUKAST+ANTİHİSTAMİNİK KOMBİNASYONLARINI İÇEREN İLAÇLAR VE SEFTRİA...

MONTELUKAST+ANTİHİSTAMİNİK KOMBİNASYONLARINI İÇEREN İLAÇLAR VE SEFTRİAKSON GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN E-REÇETE ONAYI HAKKINDA

-Medula Eczane Provizyon sisteminde, Montelukast+antihistaminik kombinasyonlarını içeren “Desmont” ve “Levmont” adlı ilaçların reçete teşhisinin; 226- Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) olarak belirlendiği, anılan ilaçlara ait reçete teşhislerinde 226 teşhis kodunda ifade edilen tüm teşhislerin reçete/Rapor teşhisinde yer alıp almaması gerektiği konusunda tereddütler yaşandığı belirtilmekte, 2-Sağlık Uygulama Tebliği EK-4/E listesinde yer alan Seftriakson grubu antibiyotiklerle ilgili olarak; “...


SİGORTA VE SAĞLIK UYGULAMALARINDA YAPILACAK KESİNTİ HAKKINDA

SİGORTA VE SAĞLIK UYGULAMALARINDA YAPILACAK KESİNTİ HAKKINDA

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 12.09.2013 tarihinde yayımlanan duyuru ile, Sosyal Güvenlik Kurumu SİGORTA ve SAĞLIK uygulamaları performans iyileştirme çalışmalarının devam ettiği ve gelişen teknolojiye göre yazılımların ve donanımların sürekli güncellenmekte olduğu belirtilmekte olup, Bu kapsamda yapılacak iyileştirme çalışmalarına 15 Eylül 2013 tarihinde saat 19:00’da başlanılacağı ve 16 Eylül 2013 tarihinde saat 01:00’de (6 saat) sonlanacak şekilde planlama yapıldığı bildirilmiştir. Duyuruda ayrıca İşlem süresince SİGORTA Uygulamaları v...


EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI HK. KURUMUN YAZISI

EŞDEĞER İLAÇ KULLANIMI HK. KURUMUN YAZISI

İlgi’de kayıtlı yazımız ile eczacıların eşdeğer ilaç verme haklarının engellenmeye çalışılması ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na başvuru yapıldığı belirtilmiş, Kurum’dan gelen cevabi yazı ile, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün 81 il dağıtımlı 18.06.2009 tarih ve 430181 sayılı Eşdeğer İlaç Kullanımı’na ait genel yazısı doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin belirtildiği bildirilmişti. Konu ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 87 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekre...


NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU (2) HAKKINDA

NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU (2) HAKKINDA

28/01/2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayımlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 sonuçlarından yola çıkılarak, ilçelerde eczane başına düşen nüfusun hesaplandığı ve 2012 yılı eczane ve nüfus sayısı baz alınarak bir taslak tablo hazırlandığı bildirilmiş ve bölgemizde bulunan eczane sayılarının ilçe bazında kontrol edilmesi sonucu Siverek ilçemizdeki eczane sayılarında hata tespit edilmişti ve Türk Eczacıları Birliğine bilgi verilmişti. Söz konusu Tablo Sağlık Bakanlığı’na sunulacağından, eczane sayılarının ilçe bazındaki son kontrollerinin yapıla...


NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU HAKKINDA

NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU HAKKINDA

http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/Hvf20130717141803NEV.pdf


TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE SÖZLEŞME YENİLEME HK.

TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE SÖZLEŞME YENİLEME HK.

Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında “Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türk Eczacıları Birliği Arasında Banka Sağlık Yardımlarından Yararlanan Hak Sahiplerinin Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” 04.06.2013 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme formları bastırılmış olup, eczacı odalarına gönderimine başlanmıştır. T.İş Bankası ile sözleşme yapmak/yenilemek isteyen meslektaşlarımızın , formları odamızdan temin edebilirler. Sözleşme yenileme işlemlerinin Temmuz ayı içerisinde tamamlanması gerekmekte olup, bu işlemleri için verilen süre 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadard...


JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TE...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ TARİHİNE UZATILMASI HAKKINDA

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin sözleşmelerin basım işlemlerinin henüz tamamlanmış olması ve sözleşmelerin eczacı odalarına gönderimi ve eczacılarımızın sözleşme yenileme işlemleri için bir haftalık sürenin yeterli olmayacağı, Herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmektedir. Söz konusu yazı...


2013 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ'A UZATIL...

2013 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ'A UZATILMASI HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 30.06.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 25.04.2013 tarih ve 26986218/768-9038944 Sayılı “Olur”ları ile uygun görüldüğü bildirilmişti. Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 27.06.2013 tarih ve 5682 sayılı yazı ile ise, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KULLANIMA AÇILMASI HAKKINDA

İLAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KULLANIMA AÇILMASI HAKKINDA

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sitesinde, 26.06.2013 Çarşamba günü (dün) akşam saatlerinde "İTS Yayına Açılmıştır" başlıklı duyuru yayımlanarak, İlaç Takip Sisteminin kullanıma açıldığı bildirilmiştir. Duyuru ; “Bilindiği üzere 24 Haziran 2013 20:00 tarihinde veri taşıması sebebiyle kapatılmıştı. Konya'da bulunan İTS verileri başarılı bir şekilde taşınmıştır. Taşınan veriler, yeni geliştirilen İlaç Takip Sistemi'ne başarılı bir şekilde aktarılmıştır. İlaç Takip Sistemi, hizmet vereceği yeni veri merkezinde paydaşların kullanımına açılmıştır. İTS...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan üyelerimize T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerde, mevcut kredi kullandırım faiz oranımız aylık %1 olarak uygulanmaktaydı. Piyasa faiz oranlarındaki düşüş dikkate alınarak, bu oran aylık % 0,93 olarak yeniden belirlenmiştir. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan T.İş Bankası aracılığıyla üyelerimize kullandırılacak kredi faiz oranları ve geri ödeme tablosu 19.06.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Kredi Limitlerini ve Faiz Oranlarını gösteren tablo için tı...


JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE İMZALANAN SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ S...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE İMZALANAN SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

T.C İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen 28.05.2013 tarihli ve 5327 sayılı yazı ile, Sağlık giderleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla ilgili Komutanlık ile Birliğimiz arasında 21.05.2013 tarihinde ilk kez "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" i...