Teb Haberleri


MAKULA DEJENERASYONU VE OSTEOPOROZ E-RAPORLARININ AÇIKLAMA BÖLÜMÜNDE Y...

MAKULA DEJENERASYONU VE OSTEOPOROZ E-RAPORLARININ AÇIKLAMA BÖLÜMÜNDE YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER HAKKINDA

Birliğimize meslektaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerde, bazı SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından Makula Dejenerasyonunda ve Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlara ait e-raporun açıklama kısmında yer alan bilgilerin, ek belge şeklinde ayrıca Kuruma ibraz edilmesi gerektiğini ifade ettikleri belirtilmekte idi. Konuya açıklık getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yapmış olduğumuz başvuruya cevaben gelen 17.08.2012 tarihli yazı ile; E-rapor uygulamasına geçildiği dönemde Sağlık Uygulama Tebliği’nde rapor ekinde aranacak belgelere ilişkin ol...


KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KOZM...

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ HAKKINDA

18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de "Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelik değişikliğinin ardından T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.iegm.gov.tr adresinde 29.08.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, kozmetik ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan "Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz" un 24/08/2012 tarih ve 81420 sayılı makam oluru il...


TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN, ECZANE AÇILIŞLARINDA BELEDİYEDEN İŞYE...

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN, ECZANE AÇILIŞLARINDA BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALINMASI İLE HARÇ ÖDENMESİNİN GEREKMEDİĞİNE İLİŞKİN YAZISI HAKKINDA

Bilindiği gibi, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6308 sayılı Kanun ile, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, bu kapsamda, 6197 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ikinci fıkrası, “Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz ...


BASIN AÇIKLAMASI: HAİN TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ!!!

BASIN AÇIKLAMASI: HAİN TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ!!!

Dün akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’ndeki Karşıyaka Polis Merkezi önünde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğü, 66 kişinin ise yaralandığı haberi bizleri adeta yasa boğdu. Türk Eczacıları Birliği olarak; Gaziantep’te meydana gelen ve bayramı kana bulayan bu hain terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Haber kaynaklarından alınan bilgiye göre; patlama, kentin en merkezi yerlerinden biri olan Şehitkamil İlçesi’ndeki Karşıyaka Polis Merkezi önünde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İşyerlerinin bulunduğu bölgede, caddenin en kalabalık olduğ...


38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU

38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU

38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları Başkanları olarak, yasal düzenlemelere rağmen eczane stok zararlarımızın telafi edilmemiş olmasını bir kez daha bütün yönleriyle değerlendirmek üzere 2 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da 38. Dönem 5. Başkanlar Danışma Kurulu’nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na bağlı olarak 2004 yılında uygulamaya konulan İlaç Fiyat Kararnamesi sonrasında ilaç fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve kamu kurum ıskontoları nedeniyle eczanelerimi...


MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI HAKKINDA

MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI HAKKINDA

Medula Provizyon Sisteminin çalışmaması ile ilgili Birliğimiz yetkilileri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Namık KAYA ve Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem ONAR ile görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmelerde, Medula Provizyon Sistemindeki arızanın, Türk Telekom hatlarında ve Mali Otomasyon Sistemi Projesi (MOSİP) tarafında meydana gelen sorundan kaynaklandığı belirtilmiş, Türk Telekom sorununun dün çözüldüğü, MOSİP sistemindeki sorunun ise çözümlenmeye çalışıldığı bildirilmiş olup, gün içerisinde sistemlerin çalışmaya başlayacağı bilgisi alınmıştır. Birliğimiz, sorunun çözümü konusunda...


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKIND...

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK VE BAZI KANUN VE KHKLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de, “SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” metni yayımlanmıştır. Düzenlemeler içinde, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile, Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrası Hakkında Kanun ile, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikler de bulunmaktadır. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Yasanın çıkması öncesinde, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile görüşme yapmış ve g...


SGK'NIN SUT'UN 6.1 MADDESİNİN DANIŞTAY KARARLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN...

SGK'NIN SUT'UN 6.1 MADDESİNİN DANIŞTAY KARARLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN, BU KARARLAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜMÜNE DEVAM EDECEĞİ KONUSUNDAKİ DUYURUSU HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili olarak, a) 05.04.2011 tarihinde yayınlanan “SUT Değişikliği” başlıklı duyuru ile; Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı gereği, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünün durdurulduğu, 06/04/2011 tarihinden başlayarak, SUT’un ilgili maddesinin bu hüküm olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceği, b) 11.05.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile; Danıştay Onuncu Daires...


STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK 27.06.2012 TARİHİNDE SEKT...

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK 27.06.2012 TARİHİNDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK 27.06.2012 TARİHİNDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 27.06.2012 Çarşamba günü, Türk Eczacıları Birliği Merkez Binasında, stok zararlarının telafisi süreci ile ilgili olarak, sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği temsilcileri, Selçuk, Hedef, Nevzat, Galenos Ecza Depoları, Güney Ecza Koop, Bursa Ecza Koop, İstanbul Ecza Koop, EDAK Ecza Koop temsilcileri, Ecza De...


01 OCAK 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN SGK’YA DEVRİ GERÇEKLEŞEN TSK’LILARIN ...

01 OCAK 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN SGK’YA DEVRİ GERÇEKLEŞEN TSK’LILARIN 01 OCAK-02 MAYIS TARİHLERİ ARASI FATURA BEDELLERİNİN TSK TARAFINDAN ÖDENMESİ HAKKINDA

38.A.00.002086 20.06.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Bilindiği gibi, Sosyal Kurumu tarafından 02.05.2012 tarih ve 28280 sayılı Resmi Gazete’de, “Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştı. Bu Tebliğ’in, Sağlık hizmeti devralınanlar bölümü MADDE 4 (d), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan kişilerin, 1/1/2012 tarihi itibariyle, daha önce ilgili kurumlar tarafından karşılanan sağlık yardımlarının, Kanunun geçici 12 nci mad...


PİYASADA BULUNMAYAN İLAÇLARIN BİLDİRİMİ HK.

PİYASADA BULUNMAYAN İLAÇLARIN BİLDİRİMİ HK.

38.A.00.002053 15.06.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde kayıtlı olup da, piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili olarak Birliğimiz web sayfası (www.teb.org.tr) üzerinden bildirim yapılabilmesi amacıyla bir bölüm yayıma alınmıştır. İlgili bölümehttp://www.teb.org.tr/e-recete/bildir.phpadresinden ulaşılabilmektedir. Eczacıların bu bölüme giriş yaparak piyasada bulunmayan ilaçları seçmeleri ve bu ilaçları tarafımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ede...


İTS’YE BİLDİRİLEN STOK ZARARLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN FATURALARIN TESL...

İTS’YE BİLDİRİLEN STOK ZARARLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN FATURALARIN TESLİMİ HAKKINDA

.2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler doğrultusunda yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme 08.06.2012 tarih ve 38.A.001960 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ile yapılmış, ecza depoları ve kooperatiflere de aynı konuda 01.06.2012 tarihli yazımız ile bilgi verilmiştir. Eczacılarımızın bu aşamada, kullanmış oldukları eczane işletim sistemi aracılığıyla İTS’ye yaptıkları bildirimde ye...


BASIN AÇIKLAMASI:ZİRAİ ÜRÜNLERİN ECZANELERDE SATILMASINDA HİÇBİR SAKIN...

BASIN AÇIKLAMASI:ZİRAİ ÜRÜNLERİN ECZANELERDE SATILMASINDA HİÇBİR SAKINCA YOK!!!

İSTER BİTKİSEL İSTER ZİRAÎ OLSUN ECZACILAR HER TÜRLÜ İLAÇLA İLGİLİ BİLGİYE SAHİPTİR Değerli Basın Mensupları; Hepinizin de bildiği gibi, birkaç gündür Ziraat Mühendisleri Odası’nın ziraî ilaçların eczanelerde satışı konusunu kamuoyuna sanki ortada bir usûlsüzlük varmış gibi lanse etmesi, bu çerçevede mesleğimizin sınırları ve uzmanlık alanımızla ilgili basına vermiş olduğu beyanlar bizleri fazlasıyla rahatsız etmiştir. Konuya daha fazla sessiz kalamadık; haksız ve mesnetsiz iddialar karşısında bizle...


STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE TEBEOS VE DİĞER ECZANE PROGRAMLAR...

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE TEBEOS VE DİĞER ECZANE PROGRAMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE TEBEOS VE DİĞER ECZANE PROGRAMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME Bilindiği gibi, 2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler doğrultusunda yapılması gereken işlemler, 11.05.2012 tarihinde www.teb.org.tr de yayımlanan “İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAK...


MAYIS AYI C GRUBU REÇETELERİNİN MEDULA SİSTEMİNE KAYDI SONRASINDA HAZİ...

MAYIS AYI C GRUBU REÇETELERİNİN MEDULA SİSTEMİNE KAYDI SONRASINDA HAZİRAN AYINA ATILMASI SORUNU HAKKINDA SGK' NIN DUYURUSU

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün 3.7 Maddesi ve Protokol eki EK-4 ile düzenlenen hükümler doğrultusunda dağıtımına başlanmış olan C grubu listelerine dahil olan recete/ilaç gruplarının sistemden çağrılarak yeniden kaydedilmesi sonrasında ait olduğu Mayıs ayının C grubu listesi yerine Haziran ayının C grubu listesine aktarıldığı bilgisi üyelerimizce Birliğimize iletilmiştir. Konu ile ilgili SGK yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Kurum Medula Provizy...


2012 MART AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİ...

2012 MART AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2012 Mart ayı ilaç fatura bedelleri ödemesinin 15 Haziran 2012 Cuma günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLĞİ

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLĞİ

TBMM Genel Kurulu’nun 17.05.2012 tarihli oturumunda kabul edilerek yasalaşan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6308 Kanun Numarası ile, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 6308 SAYILI KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ


AÇIKLAMA VE TEŞEKKÜR: 6197 SAYILI YASAMIZ DEĞİŞTİ

AÇIKLAMA VE TEŞEKKÜR: 6197 SAYILI YASAMIZ DEĞİŞTİ

AÇIKLAMA VE TEŞEKKÜR 6197 SAYILI YASAMIZ DEĞİŞTİ: ECZACILIKTA YENİ DÖNEM 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bugün (17 Mayıs 2012 Perşembe) TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştır. Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben yürürlüğe girecek, Kanun’la ilgili yönetmelikler altı ay içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacaktır. Kanunla birlikte; • Türkiye’de ilçe bazında 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde eczane...


BASIN AÇIKLAMASI: ECZACILAR BİLİMSEL ECZACILIĞIN 173. YILINI KUTLUYOR

BASIN AÇIKLAMASI: ECZACILAR BİLİMSEL ECZACILIĞIN 173. YILINI KUTLUYOR

BASIN BÜLTENİ ECZACILAR BİLİMSEL ECZACILIĞIN 173. YILINI KUTLUYOR BİTKİSEL ÜRÜNLERİ ALIRKEN ECZACINIZA DANIŞIN, SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN Bugün 14 Mayıs, eczacılık eğitimi veren kurumların çekirdeğini oluşturan ilk eczacılık sınıfının açılarak Türkiye’de bilimsel eczacılığın başlatılmasının yıldönümü. Türk Eczacıları Birliği olarak Eczacı Odalarımız, Eczacı kooperatiflerimiz, geleceğin eczacılarını yetiştiren Eczacılık Fakültelerimiz ve tüm meslektaşlarımız ile birlikte bilimsel eczacılığın 173. yılını kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu uzun zaman diliminde ilaç ve eczacılık alanında h...


ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN ILE UYUŞTURUCU MADDELERIN MURAKA...

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN ILE UYUŞTURUCU MADDELERIN MURAKABESİ HAKKINDA DEĞİŞİKİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM GÜNDEMİNDE

6197 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME (GÜNCELLENDİ) TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 26.04.2012 tarihinde, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplanmış; bu toplantıda, Komisyona sunulan değişiklik önergelerinin birleştirilerek tek bir önerge şeklinde görüşülmesine ve konunun, komisyon bünyesinde kurulacak bir Alt Komisyon tarafından çalışılarak, yeniden Komisyon gündemine alınmasına karar verilmişti. Alt Komisyonun 27.04.2...