Teb Haberleri


JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TE...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ TARİHİNE UZATILMASI HAKKINDA

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin sözleşmelerin basım işlemlerinin henüz tamamlanmış olması ve sözleşmelerin eczacı odalarına gönderimi ve eczacılarımızın sözleşme yenileme işlemleri için bir haftalık sürenin yeterli olmayacağı, Herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmektedir. Söz konusu yazı...


2013 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ'A UZATIL...

2013 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ'A UZATILMASI HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 30.06.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 25.04.2013 tarih ve 26986218/768-9038944 Sayılı “Olur”ları ile uygun görüldüğü bildirilmişti. Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 27.06.2013 tarih ve 5682 sayılı yazı ile ise, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KULLANIMA AÇILMASI HAKKINDA

İLAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KULLANIMA AÇILMASI HAKKINDA

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sitesinde, 26.06.2013 Çarşamba günü (dün) akşam saatlerinde "İTS Yayına Açılmıştır" başlıklı duyuru yayımlanarak, İlaç Takip Sisteminin kullanıma açıldığı bildirilmiştir. Duyuru ; “Bilindiği üzere 24 Haziran 2013 20:00 tarihinde veri taşıması sebebiyle kapatılmıştı. Konya'da bulunan İTS verileri başarılı bir şekilde taşınmıştır. Taşınan veriler, yeni geliştirilen İlaç Takip Sistemi'ne başarılı bir şekilde aktarılmıştır. İlaç Takip Sistemi, hizmet vereceği yeni veri merkezinde paydaşların kullanımına açılmıştır. İTS...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan üyelerimize T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerde, mevcut kredi kullandırım faiz oranımız aylık %1 olarak uygulanmaktaydı. Piyasa faiz oranlarındaki düşüş dikkate alınarak, bu oran aylık % 0,93 olarak yeniden belirlenmiştir. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan T.İş Bankası aracılığıyla üyelerimize kullandırılacak kredi faiz oranları ve geri ödeme tablosu 19.06.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Kredi Limitlerini ve Faiz Oranlarını gösteren tablo için tı...


JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE İMZALANAN SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ S...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE İMZALANAN SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

T.C İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen 28.05.2013 tarihli ve 5327 sayılı yazı ile, Sağlık giderleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla ilgili Komutanlık ile Birliğimiz arasında 21.05.2013 tarihinde ilk kez "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" i...


04.05.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAZ...

04.05.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAZI İLAÇLARDA YAPILAN RAPOR DÜZENLEMELERİ HAKKINDA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 04.05.2013 tarih 28637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'nin bazı hükümleri hakkında Bölge Eczacı Odalarımıza ve Birliğimize ulaşan başvurular doğrultusunda, aşağıda belirtilen SUT hükümlerine açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulduğu, Tebliğin; 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran kullanım ilkeleri 4.2.15.A-Klopidogrel (kombinasyonları dahil); başlıklı bölümünün 3. maddesinin değiştirilerek, "Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmi...


2013 YILI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

2013 YILI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 31.05.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin 2012 yılı satış hasılatına ilişkin beyanlarının esas alınarak provizyon sisteminde iskonto oranlarının güncellenmesinin sağlanmasının ve sözleşmelerin imzalanmasını takiben iskonto oranı değişen eczaneler nedeni ile oluşabilecek muhtemel Kurum zararını bertaraf edecek şekilde İl Müdürlükleri tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi hususlarının Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık ...


REÇETESİZ İLAÇ SATIŞIYLA İLGİLİ DÜNDEN FARKLI BİR UYGULAMA YOK

REÇETESİZ İLAÇ SATIŞIYLA İLGİLİ DÜNDEN FARKLI BİR UYGULAMA YOK

Son günlerde kamuoyunda sıkça yer aldığı üzere, “reçetesiz ilaç satışı” ve “ertesi gün ilaçları” konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmakta, gerek eczacı kamuoyu, gerek halkımız bu tartışmaları izlerken tedirginlik yaşamaktadırlar. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, bahsi geçen konuyla ilgili düşüncelerimizi ileterek kendilerinin de fikirlerini almış bulunmaktayız. Şöyle ki; geçtiğimiz mart ayı içerisinde illere gönderilen ik...


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ARASINDA İLK DEFA ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ARASINDA İLK DEFA ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI

Sağlık yardımları Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla anılan Bakanlık ile Birliğimiz arasında 19.04.2013 tarihinde ilk kez "Sağlık Giderleri Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır. Protokole göre hizmet alacak kişiler şu şekildedir: 1.Erbaş ve erler(Çavuş, Onbaşı, Er), 2.Yedek Subay Aday...


2012 YILI ECZANE SATIŞ HASILATLARININ GİRİŞİ HK.

2012 YILI ECZANE SATIŞ HASILATLARININ GİRİŞİ HK.

2012 YILI ECZANE SATIŞ HASILATLARININ GİRİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKLİ DOSYADADIR.


HASSAS TERAZİLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ HAKKINDA

HASSAS TERAZİLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ HAKKINDA

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre; 2 (iki) yılda bir muayene edilerek damgalanması gereken ölçü ve tartı aletleri arasında yer alan hassas terazilerin periyodik muayeneleri için eczacıların, bağlı bulundukları ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurmaları gerekmektedir. Meslektaşlarımızın, Kanun gereği cezai yaptırımla karşılaşmamaları için, muayene süresi dolan hassas terazilerinin periyodik muayene müracaat işlemlerinin, 28 Şubat 2013 mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve meslektaş...


E-İMZA HAKKINDA

E-İMZA HAKKINDA


E-REÇETE DÜZENLENMEKSİZİN İLAÇ TEMİNİ HK.

E-REÇETE DÜZENLENMEKSİZİN İLAÇ TEMİNİ HK.

SUT'un 'Elektronik Reçete Uygulaması' başlıklı 6.1.5. maddesinin 9.fıkrası "Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini" ile ilgili olarak 01.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere provizyon sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır. Buna göre 01.02.2013 tarihinden itibaren SUT'un ilgili maddesinde tanımlanan rapor kodları ve bu rapor kodları ile ilgili ilaçların yazıldığı e-reçete esas alınacaktır. Takip eden dönemlerde ise ilaç alma zamanında 6 ay boyunca yeni bir e-reçete/reçete düzenlenmesine gerek olmadan eczacı tarafından sisteme ilk e-reçetenin numarası ve T.C numar...


E-İMZA ALIMI HAKKINDA

E-İMZA ALIMI HAKKINDA

Eczacılarımızın daha uygun koşullarda Güvenli elektronik imza (e-imza) alımlarının sağlanmasına ilişkin Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimiz tarafından yapılan çalışmalar tamamlanmış olup E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. firması ile toplu alım konusunda sözleşme imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde eczacılarımız, piyasa koşullarından çok daha uygun ve hızlı şekilde güvenli elektronik imzaya sahip olabilecektir. Eczacılarımızın, Birliğimiz aracılığıyla temin edecekleri güvenli elektronik imza konusunda yapılacak işlemler hakkında ayrıntılı açıklama Birliğimiz tarafından ayrıca d...


ECZANELERİN TİTUBB SİSTEMİNE GİRİŞLERİ ESNASINDA İSTENEN ELEKTRONİK İM...

ECZANELERİN TİTUBB SİSTEMİNE GİRİŞLERİ ESNASINDA İSTENEN ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Firma Kayıtlarının Güncellenmesi Hakkında” başlığı altında yayınlanan duyuruda; “31/12/2012 tarihinden itibaren Eczane, Optik, Ismarlama Protez Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazları Merkezleri de dahil TİTUBB sistemini kullanan tüm firmaların kayıt/bildirim işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında “güvenli elektronik imza” ya da mobil imza kullanacakları, firma yetkililerinin e-imza ya da mobil imza süreçl...


6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu kanunun 38. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasında “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra yürürlüğe gireceği” belirtilmektedir. Eczaneler, 26 Aralık 2012 ...


MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE ERİŞİMDE YAŞANAN SIKINTI HAKKINDA

MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE ERİŞİMDE YAŞANAN SIKINTI HAKKINDA

MEDULA Eczane Provizyon Sistemine erişimde yaşanan sıkıntı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerde, Arızanın, Muhasebe sisteminde meydana gelen bir sorunun eczane tarafını da etkilemesinden kaynaklı olduğu belirtilmiş, sistemin öğleden sonra çalışmaya başlayacağı bilgisi alınmıştır. Birliğimiz, sorunun çözümü konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile sürekli görüşmeler yapmaktadır. Üyelerimize duyurulur.


05 ARALIK 2012 TARİH VE 28488 SAYILI RESMİ GAZETE’DE TÜRK ECZACILARI B...

05 ARALIK 2012 TARİH VE 28488 SAYILI RESMİ GAZETE’DE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

05 Aralık 2012 tarih ve 28488 Sayılı Resmi Gazete’de Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler şu şekildedir: MADDE 1 – 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen; a) Eczacı Bilgi Sistemi: Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, ülke genelinde eczacıların mesleki bilgilerinin toplanacağı v...


2012 EYLÜL AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLEND...

2012 EYLÜL AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2012 Eylül ayı ilaç fatura bedelleri ödemesinin14 Aralık 2012 Cuma günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


STABİNA 0.5 MG TABLET VE STABİNA 1 MG TABLET ADLI İLAÇLARIN YEŞİL REÇE...

STABİNA 0.5 MG TABLET VE STABİNA 1 MG TABLET ADLI İLAÇLARIN YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan 02.11.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Genelge ile; Egis İlaçları Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan "Stabina 0.5 mg. Tablet" ve "Stabina 1 mg Tablet" adlı müstahzarların “Alprazolam” adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle “Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı, Söz konusu ilacın “Yeşil Reçete” ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerektiği bildirilmektedir. Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur. 2012/10 sayılı Gene...