Teb Haberleri


E-İMZA HAKKINDA

E-İMZA HAKKINDA


E-REÇETE DÜZENLENMEKSİZİN İLAÇ TEMİNİ HK.

E-REÇETE DÜZENLENMEKSİZİN İLAÇ TEMİNİ HK.

SUT'un 'Elektronik Reçete Uygulaması' başlıklı 6.1.5. maddesinin 9.fıkrası "Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini" ile ilgili olarak 01.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere provizyon sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır. Buna göre 01.02.2013 tarihinden itibaren SUT'un ilgili maddesinde tanımlanan rapor kodları ve bu rapor kodları ile ilgili ilaçların yazıldığı e-reçete esas alınacaktır. Takip eden dönemlerde ise ilaç alma zamanında 6 ay boyunca yeni bir e-reçete/reçete düzenlenmesine gerek olmadan eczacı tarafından sisteme ilk e-reçetenin numarası ve T.C numar...


E-İMZA ALIMI HAKKINDA

E-İMZA ALIMI HAKKINDA

Eczacılarımızın daha uygun koşullarda Güvenli elektronik imza (e-imza) alımlarının sağlanmasına ilişkin Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimiz tarafından yapılan çalışmalar tamamlanmış olup E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. firması ile toplu alım konusunda sözleşme imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde eczacılarımız, piyasa koşullarından çok daha uygun ve hızlı şekilde güvenli elektronik imzaya sahip olabilecektir. Eczacılarımızın, Birliğimiz aracılığıyla temin edecekleri güvenli elektronik imza konusunda yapılacak işlemler hakkında ayrıntılı açıklama Birliğimiz tarafından ayrıca d...


ECZANELERİN TİTUBB SİSTEMİNE GİRİŞLERİ ESNASINDA İSTENEN ELEKTRONİK İM...

ECZANELERİN TİTUBB SİSTEMİNE GİRİŞLERİ ESNASINDA İSTENEN ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Firma Kayıtlarının Güncellenmesi Hakkında” başlığı altında yayınlanan duyuruda; “31/12/2012 tarihinden itibaren Eczane, Optik, Ismarlama Protez Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazları Merkezleri de dahil TİTUBB sistemini kullanan tüm firmaların kayıt/bildirim işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında “güvenli elektronik imza” ya da mobil imza kullanacakları, firma yetkililerinin e-imza ya da mobil imza süreçl...


6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu kanunun 38. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasında “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra yürürlüğe gireceği” belirtilmektedir. Eczaneler, 26 Aralık 2012 ...


MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE ERİŞİMDE YAŞANAN SIKINTI HAKKINDA

MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE ERİŞİMDE YAŞANAN SIKINTI HAKKINDA

MEDULA Eczane Provizyon Sistemine erişimde yaşanan sıkıntı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerde, Arızanın, Muhasebe sisteminde meydana gelen bir sorunun eczane tarafını da etkilemesinden kaynaklı olduğu belirtilmiş, sistemin öğleden sonra çalışmaya başlayacağı bilgisi alınmıştır. Birliğimiz, sorunun çözümü konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile sürekli görüşmeler yapmaktadır. Üyelerimize duyurulur.


05 ARALIK 2012 TARİH VE 28488 SAYILI RESMİ GAZETE’DE TÜRK ECZACILARI B...

05 ARALIK 2012 TARİH VE 28488 SAYILI RESMİ GAZETE’DE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

05 Aralık 2012 tarih ve 28488 Sayılı Resmi Gazete’de Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler şu şekildedir: MADDE 1 – 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen; a) Eczacı Bilgi Sistemi: Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, ülke genelinde eczacıların mesleki bilgilerinin toplanacağı v...


2012 EYLÜL AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLEND...

2012 EYLÜL AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2012 Eylül ayı ilaç fatura bedelleri ödemesinin14 Aralık 2012 Cuma günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


STABİNA 0.5 MG TABLET VE STABİNA 1 MG TABLET ADLI İLAÇLARIN YEŞİL REÇE...

STABİNA 0.5 MG TABLET VE STABİNA 1 MG TABLET ADLI İLAÇLARIN YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan 02.11.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Genelge ile; Egis İlaçları Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan "Stabina 0.5 mg. Tablet" ve "Stabina 1 mg Tablet" adlı müstahzarların “Alprazolam” adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle “Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı, Söz konusu ilacın “Yeşil Reçete” ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerektiği bildirilmektedir. Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur. 2012/10 sayılı Gene...


ONDANSETRON İÇEREN ÜRÜNLERİN DOZA BAĞLI OLARAK QT UZAMASINA YOL AÇMASI...

ONDANSETRON İÇEREN ÜRÜNLERİN DOZA BAĞLI OLARAK QT UZAMASINA YOL AÇMASI İLE İLGİLİ SAĞLIK MESLEĞİ MEKTUBU HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 18.10.2012 tarih ve 98950 numaralı yazı ile sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması doğrultusunda; Ondansetron içeren ürünlerin doza bağlı olarak QT uzamasına yol açması hakkında oluşturulan sağlık mesleği mektubunun üyelerimize ulaştırılması istenmektedir. Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur. TİTCK dan gelen yazı için tıklayınız ...


STABLON 12.5 MG. KAPLI TABLET ADLI İLACIN YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İ...

STABLON 12.5 MG. KAPLI TABLET ADLI İLACIN YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan 23.10.2012 tarih ve 2012/9 sayılı Genelge ile; Tianeptine Sodyum etkin maddesini ihtiva eden "Stablon 12.5 mg. Kaplı Tablet” adlı ilacın kontrollü tüketiminin sağlanması için Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda “Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı, Söz konusu ilacın “Yeşil Reçete” ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerektiği bildirilmektedir. Tüm Meslektaşlarımıza Önemle D...


BASIN AÇIKLAMASI: “PURINETHOL” LÖSEMİ İLACI İÇİN TEB’E BAŞVURUN

BASIN AÇIKLAMASI: “PURINETHOL” LÖSEMİ İLACI İÇİN TEB’E BAŞVURUN

Değerli Basın Mensupları; Dünçeşitli basın yayın organlarında yer alan “Purinethol adlı lösemi ilacının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli ödenecek ilaçlar kapsamına alınmaması ve fiyatının da 9 TL’ye düşmesi nedeniyle ithalatçı firmanın ithalattan vazgeçmesi üzerine lösemi hastalarının çaresiz kaldığı” yönündeki haberleri üzülerek okuduk. Löseminin tekrarlanmasını önleyen ve alternatifi olmayan “Purinethol” adlı büyük öneme sahip bu temel ilaç, haberde de belirtildiği üzere uzun zamandır eczanelerden temin edilememektedir. Çünkü ilgili ilaç, SGK ta...


ECZANE ECZACILIĞINDA DOĞAL ÜRÜNLER: FİTOTERAPÖTİKLER VE HOMEOPATİKLER ...

ECZANE ECZACILIĞINDA DOĞAL ÜRÜNLER: FİTOTERAPÖTİKLER VE HOMEOPATİKLER KONULU ÇALIŞTAY HAKKINDA

10-13 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya’da Manavgat ÖRSEM tesislerinde gerçekleştirilecek olan XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı’nın ardından (www.bihat2012.org) 13 Ekim tarihinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından, eczane eczacılarına yönelik bir çalıştay düzenlenecektir. Programın panel bölümünde FİTOTERAPİ ve HOMEOPATİ konularında meslektaşlarımızın eczanelerinde kullanabilecekleri pratiğe yönelik uygulamalar ile ilgili bilgi verilecek ve bu bilgiler çalıştay’da tartışılacak...


SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK’NIN 17.08.2012 TARİHLİ ECZANE KAPATMA KONULU GE...

SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK’NIN 17.08.2012 TARİHLİ ECZANE KAPATMA KONULU GENEL YAZISI HAKKINDA EK DUYURUSU

38.A.00.002946 Ankara, 17.09.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi: 17.08.2012 tarih ve 38.A.00.002623 sayılı yazımız Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine hitaben 17 Ağustos 2012 tarih, B.10.1.İTK.0.61.00.00/010.07.01-79808 sayılı ve ‘Eczane kapatma’ konulu bir yazı yayımlanarak, 6308 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemelerin ne şekilde uygulanacağına açıklık getirilmiş, bu kapsamda, eczacıların kapatma hâlinde söz konusu kriterlere tâbi olmadan yeniden eczane açabilecekleri şekl...


MAKULA DEJENERASYONU VE OSTEOPOROZ E-RAPORLARININ AÇIKLAMA BÖLÜMÜNDE Y...

MAKULA DEJENERASYONU VE OSTEOPOROZ E-RAPORLARININ AÇIKLAMA BÖLÜMÜNDE YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER HAKKINDA

Birliğimize meslektaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerde, bazı SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından Makula Dejenerasyonunda ve Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlara ait e-raporun açıklama kısmında yer alan bilgilerin, ek belge şeklinde ayrıca Kuruma ibraz edilmesi gerektiğini ifade ettikleri belirtilmekte idi. Konuya açıklık getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yapmış olduğumuz başvuruya cevaben gelen 17.08.2012 tarihli yazı ile; E-rapor uygulamasına geçildiği dönemde Sağlık Uygulama Tebliği’nde rapor ekinde aranacak belgelere ilişkin ol...


KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KOZM...

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ HAKKINDA

18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de "Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelik değişikliğinin ardından T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.iegm.gov.tr adresinde 29.08.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, kozmetik ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan "Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz" un 24/08/2012 tarih ve 81420 sayılı makam oluru il...


TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN, ECZANE AÇILIŞLARINDA BELEDİYEDEN İŞYE...

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN, ECZANE AÇILIŞLARINDA BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALINMASI İLE HARÇ ÖDENMESİNİN GEREKMEDİĞİNE İLİŞKİN YAZISI HAKKINDA

Bilindiği gibi, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6308 sayılı Kanun ile, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, bu kapsamda, 6197 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ikinci fıkrası, “Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz ...


BASIN AÇIKLAMASI: HAİN TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ!!!

BASIN AÇIKLAMASI: HAİN TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ!!!

Dün akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’ndeki Karşıyaka Polis Merkezi önünde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğü, 66 kişinin ise yaralandığı haberi bizleri adeta yasa boğdu. Türk Eczacıları Birliği olarak; Gaziantep’te meydana gelen ve bayramı kana bulayan bu hain terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Haber kaynaklarından alınan bilgiye göre; patlama, kentin en merkezi yerlerinden biri olan Şehitkamil İlçesi’ndeki Karşıyaka Polis Merkezi önünde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İşyerlerinin bulunduğu bölgede, caddenin en kalabalık olduğ...


38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU

38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU

38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları Başkanları olarak, yasal düzenlemelere rağmen eczane stok zararlarımızın telafi edilmemiş olmasını bir kez daha bütün yönleriyle değerlendirmek üzere 2 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da 38. Dönem 5. Başkanlar Danışma Kurulu’nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na bağlı olarak 2004 yılında uygulamaya konulan İlaç Fiyat Kararnamesi sonrasında ilaç fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve kamu kurum ıskontoları nedeniyle eczanelerimi...


MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI HAKKINDA

MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI HAKKINDA

Medula Provizyon Sisteminin çalışmaması ile ilgili Birliğimiz yetkilileri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Namık KAYA ve Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem ONAR ile görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmelerde, Medula Provizyon Sistemindeki arızanın, Türk Telekom hatlarında ve Mali Otomasyon Sistemi Projesi (MOSİP) tarafında meydana gelen sorundan kaynaklandığı belirtilmiş, Türk Telekom sorununun dün çözüldüğü, MOSİP sistemindeki sorunun ise çözümlenmeye çalışıldığı bildirilmiş olup, gün içerisinde sistemlerin çalışmaya başlayacağı bilgisi alınmıştır. Birliğimiz, sorunun çözümü konusunda...