Teb Haberleri


ONDANSETRON İÇEREN ÜRÜNLERİN DOZA BAĞLI OLARAK QT UZAMASINA YOL AÇMASI...

ONDANSETRON İÇEREN ÜRÜNLERİN DOZA BAĞLI OLARAK QT UZAMASINA YOL AÇMASI İLE İLGİLİ SAĞLIK MESLEĞİ MEKTUBU HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 18.10.2012 tarih ve 98950 numaralı yazı ile sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması doğrultusunda; Ondansetron içeren ürünlerin doza bağlı olarak QT uzamasına yol açması hakkında oluşturulan sağlık mesleği mektubunun üyelerimize ulaştırılması istenmektedir. Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur. TİTCK dan gelen yazı için tıklayınız ...


STABLON 12.5 MG. KAPLI TABLET ADLI İLACIN YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İ...

STABLON 12.5 MG. KAPLI TABLET ADLI İLACIN YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan 23.10.2012 tarih ve 2012/9 sayılı Genelge ile; Tianeptine Sodyum etkin maddesini ihtiva eden "Stablon 12.5 mg. Kaplı Tablet” adlı ilacın kontrollü tüketiminin sağlanması için Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda “Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı, Söz konusu ilacın “Yeşil Reçete” ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerektiği bildirilmektedir. Tüm Meslektaşlarımıza Önemle D...


BASIN AÇIKLAMASI: “PURINETHOL” LÖSEMİ İLACI İÇİN TEB’E BAŞVURUN

BASIN AÇIKLAMASI: “PURINETHOL” LÖSEMİ İLACI İÇİN TEB’E BAŞVURUN

Değerli Basın Mensupları; Dünçeşitli basın yayın organlarında yer alan “Purinethol adlı lösemi ilacının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli ödenecek ilaçlar kapsamına alınmaması ve fiyatının da 9 TL’ye düşmesi nedeniyle ithalatçı firmanın ithalattan vazgeçmesi üzerine lösemi hastalarının çaresiz kaldığı” yönündeki haberleri üzülerek okuduk. Löseminin tekrarlanmasını önleyen ve alternatifi olmayan “Purinethol” adlı büyük öneme sahip bu temel ilaç, haberde de belirtildiği üzere uzun zamandır eczanelerden temin edilememektedir. Çünkü ilgili ilaç, SGK ta...


ECZANE ECZACILIĞINDA DOĞAL ÜRÜNLER: FİTOTERAPÖTİKLER VE HOMEOPATİKLER ...

ECZANE ECZACILIĞINDA DOĞAL ÜRÜNLER: FİTOTERAPÖTİKLER VE HOMEOPATİKLER KONULU ÇALIŞTAY HAKKINDA

10-13 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya’da Manavgat ÖRSEM tesislerinde gerçekleştirilecek olan XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı’nın ardından (www.bihat2012.org) 13 Ekim tarihinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından, eczane eczacılarına yönelik bir çalıştay düzenlenecektir. Programın panel bölümünde FİTOTERAPİ ve HOMEOPATİ konularında meslektaşlarımızın eczanelerinde kullanabilecekleri pratiğe yönelik uygulamalar ile ilgili bilgi verilecek ve bu bilgiler çalıştay’da tartışılacak...


SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK’NIN 17.08.2012 TARİHLİ ECZANE KAPATMA KONULU GE...

SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK’NIN 17.08.2012 TARİHLİ ECZANE KAPATMA KONULU GENEL YAZISI HAKKINDA EK DUYURUSU

38.A.00.002946 Ankara, 17.09.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi: 17.08.2012 tarih ve 38.A.00.002623 sayılı yazımız Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine hitaben 17 Ağustos 2012 tarih, B.10.1.İTK.0.61.00.00/010.07.01-79808 sayılı ve ‘Eczane kapatma’ konulu bir yazı yayımlanarak, 6308 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemelerin ne şekilde uygulanacağına açıklık getirilmiş, bu kapsamda, eczacıların kapatma hâlinde söz konusu kriterlere tâbi olmadan yeniden eczane açabilecekleri şekl...


MAKULA DEJENERASYONU VE OSTEOPOROZ E-RAPORLARININ AÇIKLAMA BÖLÜMÜNDE Y...

MAKULA DEJENERASYONU VE OSTEOPOROZ E-RAPORLARININ AÇIKLAMA BÖLÜMÜNDE YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER HAKKINDA

Birliğimize meslektaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerde, bazı SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından Makula Dejenerasyonunda ve Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlara ait e-raporun açıklama kısmında yer alan bilgilerin, ek belge şeklinde ayrıca Kuruma ibraz edilmesi gerektiğini ifade ettikleri belirtilmekte idi. Konuya açıklık getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yapmış olduğumuz başvuruya cevaben gelen 17.08.2012 tarihli yazı ile; E-rapor uygulamasına geçildiği dönemde Sağlık Uygulama Tebliği’nde rapor ekinde aranacak belgelere ilişkin ol...


KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KOZM...

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ HAKKINDA

18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de "Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelik değişikliğinin ardından T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.iegm.gov.tr adresinde 29.08.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, kozmetik ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan "Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz" un 24/08/2012 tarih ve 81420 sayılı makam oluru il...


TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN, ECZANE AÇILIŞLARINDA BELEDİYEDEN İŞYE...

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN, ECZANE AÇILIŞLARINDA BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ALINMASI İLE HARÇ ÖDENMESİNİN GEREKMEDİĞİNE İLİŞKİN YAZISI HAKKINDA

Bilindiği gibi, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6308 sayılı Kanun ile, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, bu kapsamda, 6197 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ikinci fıkrası, “Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz ...


BASIN AÇIKLAMASI: HAİN TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ!!!

BASIN AÇIKLAMASI: HAİN TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ!!!

Dün akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’ndeki Karşıyaka Polis Merkezi önünde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğü, 66 kişinin ise yaralandığı haberi bizleri adeta yasa boğdu. Türk Eczacıları Birliği olarak; Gaziantep’te meydana gelen ve bayramı kana bulayan bu hain terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Haber kaynaklarından alınan bilgiye göre; patlama, kentin en merkezi yerlerinden biri olan Şehitkamil İlçesi’ndeki Karşıyaka Polis Merkezi önünde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İşyerlerinin bulunduğu bölgede, caddenin en kalabalık olduğ...


38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU

38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU

38. DÖNEM 5. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU SONUÇ DEKLARASYONU Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları Başkanları olarak, yasal düzenlemelere rağmen eczane stok zararlarımızın telafi edilmemiş olmasını bir kez daha bütün yönleriyle değerlendirmek üzere 2 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da 38. Dönem 5. Başkanlar Danışma Kurulu’nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na bağlı olarak 2004 yılında uygulamaya konulan İlaç Fiyat Kararnamesi sonrasında ilaç fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve kamu kurum ıskontoları nedeniyle eczanelerimi...


MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI HAKKINDA

MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI HAKKINDA

Medula Provizyon Sisteminin çalışmaması ile ilgili Birliğimiz yetkilileri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Namık KAYA ve Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem ONAR ile görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmelerde, Medula Provizyon Sistemindeki arızanın, Türk Telekom hatlarında ve Mali Otomasyon Sistemi Projesi (MOSİP) tarafında meydana gelen sorundan kaynaklandığı belirtilmiş, Türk Telekom sorununun dün çözüldüğü, MOSİP sistemindeki sorunun ise çözümlenmeye çalışıldığı bildirilmiş olup, gün içerisinde sistemlerin çalışmaya başlayacağı bilgisi alınmıştır. Birliğimiz, sorunun çözümü konusunda...


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKIND...

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK VE BAZI KANUN VE KHKLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de, “SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” metni yayımlanmıştır. Düzenlemeler içinde, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile, Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrası Hakkında Kanun ile, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikler de bulunmaktadır. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Yasanın çıkması öncesinde, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile görüşme yapmış ve g...


SGK'NIN SUT'UN 6.1 MADDESİNİN DANIŞTAY KARARLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN...

SGK'NIN SUT'UN 6.1 MADDESİNİN DANIŞTAY KARARLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN, BU KARARLAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜMÜNE DEVAM EDECEĞİ KONUSUNDAKİ DUYURUSU HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili olarak, a) 05.04.2011 tarihinde yayınlanan “SUT Değişikliği” başlıklı duyuru ile; Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı gereği, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünün durdurulduğu, 06/04/2011 tarihinden başlayarak, SUT’un ilgili maddesinin bu hüküm olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceği, b) 11.05.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile; Danıştay Onuncu Daires...


STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK 27.06.2012 TARİHİNDE SEKT...

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK 27.06.2012 TARİHİNDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK 27.06.2012 TARİHİNDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 27.06.2012 Çarşamba günü, Türk Eczacıları Birliği Merkez Binasında, stok zararlarının telafisi süreci ile ilgili olarak, sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği temsilcileri, Selçuk, Hedef, Nevzat, Galenos Ecza Depoları, Güney Ecza Koop, Bursa Ecza Koop, İstanbul Ecza Koop, EDAK Ecza Koop temsilcileri, Ecza De...


01 OCAK 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN SGK’YA DEVRİ GERÇEKLEŞEN TSK’LILARIN ...

01 OCAK 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN SGK’YA DEVRİ GERÇEKLEŞEN TSK’LILARIN 01 OCAK-02 MAYIS TARİHLERİ ARASI FATURA BEDELLERİNİN TSK TARAFINDAN ÖDENMESİ HAKKINDA

38.A.00.002086 20.06.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Bilindiği gibi, Sosyal Kurumu tarafından 02.05.2012 tarih ve 28280 sayılı Resmi Gazete’de, “Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştı. Bu Tebliğ’in, Sağlık hizmeti devralınanlar bölümü MADDE 4 (d), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan kişilerin, 1/1/2012 tarihi itibariyle, daha önce ilgili kurumlar tarafından karşılanan sağlık yardımlarının, Kanunun geçici 12 nci mad...


PİYASADA BULUNMAYAN İLAÇLARIN BİLDİRİMİ HK.

PİYASADA BULUNMAYAN İLAÇLARIN BİLDİRİMİ HK.

38.A.00.002053 15.06.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde kayıtlı olup da, piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili olarak Birliğimiz web sayfası (www.teb.org.tr) üzerinden bildirim yapılabilmesi amacıyla bir bölüm yayıma alınmıştır. İlgili bölümehttp://www.teb.org.tr/e-recete/bildir.phpadresinden ulaşılabilmektedir. Eczacıların bu bölüme giriş yaparak piyasada bulunmayan ilaçları seçmeleri ve bu ilaçları tarafımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ede...


İTS’YE BİLDİRİLEN STOK ZARARLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN FATURALARIN TESL...

İTS’YE BİLDİRİLEN STOK ZARARLARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN FATURALARIN TESLİMİ HAKKINDA

.2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler doğrultusunda yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme 08.06.2012 tarih ve 38.A.001960 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ile yapılmış, ecza depoları ve kooperatiflere de aynı konuda 01.06.2012 tarihli yazımız ile bilgi verilmiştir. Eczacılarımızın bu aşamada, kullanmış oldukları eczane işletim sistemi aracılığıyla İTS’ye yaptıkları bildirimde ye...


BASIN AÇIKLAMASI:ZİRAİ ÜRÜNLERİN ECZANELERDE SATILMASINDA HİÇBİR SAKIN...

BASIN AÇIKLAMASI:ZİRAİ ÜRÜNLERİN ECZANELERDE SATILMASINDA HİÇBİR SAKINCA YOK!!!

İSTER BİTKİSEL İSTER ZİRAÎ OLSUN ECZACILAR HER TÜRLÜ İLAÇLA İLGİLİ BİLGİYE SAHİPTİR Değerli Basın Mensupları; Hepinizin de bildiği gibi, birkaç gündür Ziraat Mühendisleri Odası’nın ziraî ilaçların eczanelerde satışı konusunu kamuoyuna sanki ortada bir usûlsüzlük varmış gibi lanse etmesi, bu çerçevede mesleğimizin sınırları ve uzmanlık alanımızla ilgili basına vermiş olduğu beyanlar bizleri fazlasıyla rahatsız etmiştir. Konuya daha fazla sessiz kalamadık; haksız ve mesnetsiz iddialar karşısında bizle...


STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE TEBEOS VE DİĞER ECZANE PROGRAMLAR...

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE TEBEOS VE DİĞER ECZANE PROGRAMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE TEBEOS VE DİĞER ECZANE PROGRAMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME Bilindiği gibi, 2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler doğrultusunda yapılması gereken işlemler, 11.05.2012 tarihinde www.teb.org.tr de yayımlanan “İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAK...


MAYIS AYI C GRUBU REÇETELERİNİN MEDULA SİSTEMİNE KAYDI SONRASINDA HAZİ...

MAYIS AYI C GRUBU REÇETELERİNİN MEDULA SİSTEMİNE KAYDI SONRASINDA HAZİRAN AYINA ATILMASI SORUNU HAKKINDA SGK' NIN DUYURUSU

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün 3.7 Maddesi ve Protokol eki EK-4 ile düzenlenen hükümler doğrultusunda dağıtımına başlanmış olan C grubu listelerine dahil olan recete/ilaç gruplarının sistemden çağrılarak yeniden kaydedilmesi sonrasında ait olduğu Mayıs ayının C grubu listesi yerine Haziran ayının C grubu listesine aktarıldığı bilgisi üyelerimizce Birliğimize iletilmiştir. Konu ile ilgili SGK yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Kurum Medula Provizy...