Teb Haberleri


SGK BAŞKANLIĞININ DANIŞTAY KARARI VE DİYALİZ HASTALARININ TETKİK BELGE...

SGK BAŞKANLIĞININ DANIŞTAY KARARI VE DİYALİZ HASTALARININ TETKİK BELGELERİ İLE İLGİLİ DUYURUSU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, www.sgk.gov.tr de 11.05.2012 tarihinde yayımlanan ve ekte bir örneği yer alan duyuru ile, 1- Danıştay Onuncu Dairesinin Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10 numaralı maddesi ile 6.1.1.Ç maddesine eklenen 7...


MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNDE, PROTOKOLÜN 3.7 NUMARALI MADDESİ KAPSAMIND...

MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNDE, PROTOKOLÜN 3.7 NUMARALI MADDESİ KAPSAMINDAKİ REÇETELERİN AYRI FATURLANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAYINLANAN DUYURU HAKKINDA

38.A.00.001651 09.05.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün 3.7 Maddesi ve Protokol eki EK-4 ile düzenlenen hükümler doğrultusunda dağıtımına başlanmış olan reçetelerin/ilaçların Medula Eczane Provizyon Sistemi bölümüne girişi ve faturalanması ile ilgili olarak Kurumun Medula Eczane Provizyon Ekranında 08.05.2012 tarihli bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuru metni aşağıda yer almakta olup, bu duyuruya göre; Medula Reçete Provizyon Sisteminde, Protokolün 3.7 numaralı...


SGK PROTOKOLÜ GEREĞİ DAĞITIMI YAPILAN İLAÇLARA EKLENEN VE ÇIKARILAN İL...

SGK PROTOKOLÜ GEREĞİ DAĞITIMI YAPILAN İLAÇLARA EKLENEN VE ÇIKARILAN İLAÇLAR HAKKINDA

38.A.00.001616 04.05.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA İlgi (a): 28.02.2012 tarih ve 38.A.00.000959 sayılı BEO yazımız, (b): 18.04.2012 tarih ve 38.A.00.001464 sayılı BEO yazımız. Bilindiği gibi, 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 2012 yılı SGK Protokolünün 3.7 Maddesi kapsamında düzenlenen EK-4 ile tanımlanan gruplarda yer alan ilaç isimleri ile ilgili listeler Birliğimizce yapılmış olan çalışma sonucunda hazırlanarak Medula Eczane Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 27.02.2012 tarih ve 38.B.01.05.02.000927 sayılı yazımız eki...


COMBİVENT ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALATÖRLÜ AEROSOL İSİMLİ ÜRÜNÜN TEMİNİ HAKKINDA

COMBİVENT ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALATÖRLÜ AEROSOL İSİMLİ ÜRÜNÜN TEMİNİ HAKKINDA

Birliğimize Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.’den gelen yazıda, İthal ruhsatına sahip oldukları “Combivent Ölçülü Doz İnhalatörlü Aerosol” ticari isimli ürünlerinin bir süredir sınırlı sayıda piyasaya verildiği, Geçici bir süre için ürün tedariği gerçekleştirilemeyeceği, Haziran ayı itibariyle kullanıma sunulacağı bildirilmektedir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulur. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Boehringer Ingelheim İlaç ...


SGK PROTOKOLÜ GEREĞİ SIRALI DAĞITILAN İLAÇLARA EKLENEN İLAÇLAR HAKKIND...

SGK PROTOKOLÜ GEREĞİ SIRALI DAĞITILAN İLAÇLARA EKLENEN İLAÇLAR HAKKINDA

“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-2/D)” yapılan düzenlemeler ile ekte yer alan ürünler Ek-2/D listeye eklenerek geri ödeme kapsamına alınmış olup, bu ilaç listelerine ek olarak, ekte yer alan ilaçlar da Protokolün 3.7 maddesi kapsamında ‘15-h Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar’ ve ‘15-i Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler’ sıralı dağıtım listelerine alınmıştır. Eklenen İlaçların Listesi için tıklayınız...