Teb Haberleri


“Oral Oksibutinin” İfadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluğu Hakkında

“Oral Oksibutinin” İfadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluğu Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Bilindiği üzere 9 Eylül 2017 tarihli 30175sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile SUT eki“EK-4/F - Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nin 45. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. “45.Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin,Mirabegron,Transdermal Oksibutinin; oraloksibutinineyanıt alı...


BAZI İLAÇLAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER VE BUNLARIN PAYLAŞILMASI HK.

BAZI İLAÇLAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER VE BUNLARIN PAYLAŞILMASI HK.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNDEN GELEN BAZI İLAÇLARİÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER VE BUNLARIN PAYLAŞILMASI HAKKINDAKİ YAZI EKTEDİR.


İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1988 Girişli Mezunları Buluş...

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1988 Girişli Mezunları Buluşuyor

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1988 girişli mezunları (25.Yıl) 14 Ekim 2017 Cumartesi günü İstanbul’da buluşuyor. Detaylı bilgiler ekte yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


LENALİDOMİD ETKEN MADDESİ HAKKINDA

LENALİDOMİD ETKEN MADDESİ HAKKINDA

Lenalidomid Etken Maddesine Ait Doktor/Eczacı Bilgilendirme Mektubu 18.01.2017 40.A.007391 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen 16.01.2017 tarih ve 46977249-510.01.10-E12336 sayılı yazı ile, Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulaması kapsamında, " Lenalidomid " adlı etken maddenin risk yönetim süreci hakkında önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor/eczacı bilgil...


Yıllık Aidatların Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Hakkında

Yıllık Aidatların Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Hakkında

39.A.00002015-816 27.02.2015 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Bilindiği üzere, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55 inci madde b bendi; "Yıllık aidat: Odaya kayıtlı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Miktarı, (500) rakamının (a) bendinde belirtilen katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir." Şeklinde düzenlenmiş olup; ilgili madde gereğince Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin Odanıza olan aidat borçları...


18.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurum...

18.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

39.A.00002015-706 2015/02/18 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA, 29.271 Sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde degisiklik Yapılmasına Dair tebliğ yayımlanmıştır ziyaretinde tarih TC Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafindan 2015/02/18. Bu Tebliğin; a) 6, 21 inci Maddenin, (b) eğme Ile 27 nci maddesi 2014/01/10 Tarihinden geçerli olmak Üzere yayımı Tarihinde, b) 8 inci maddesi Ile 21 inci Maddenin (e) eğme 2015/01/02 Tarihinden geçerli olmak Üzere yayımı Tarihinde, c) 9,19 21 inci Maddenin (a) bendi Ile 22 Ila 25 inci madde...


Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında (Güncel)

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında (Güncel)

39.A. 10.02.2015 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nca üyelerimize kullandırılan kredi limitlerinde değişiklikler yapılmıştır. 10.02.2015 tarihinden geçerli olmak üzere üyelerimizin ihtiyaç halinde kullandığı kredilerde limit artışları yapılmış olup, buna ilişkin güncel kredi tablosu yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. Ecz. İsmail BAŞDİL Sayman Güncel kredi tablosu için tıklayınız


Eczacıların ve Eczane Çalışanlarının Can Güvenliği Tehlikede!

Eczacıların ve Eczane Çalışanlarının Can Güvenliği Tehlikede!

Değerli Basın Mensupları, Dün akşam saatlerinde Osmaniye Eczacı Odası Başkanımız Ecz. Zeki Özgen, eczanesinde ne yazık ki fiziksel bir saldırıya maruz kalmıştır. Bu çirkin saldırının, “muvazaa şüphesi bulunan ve hakkında incelemeler sürdürülen bir eczacı” tarafından gerçekleştirilmesi ise hepimizi ayrıca hayrete düşürmüş ve haliyle dikkatleri de bir kez daha mesleğimizin kanayan yarası olan muvazaaya çevirmiştir. Türk Eczacıları Birliği olarak; değerli başkanımızın başına gelen bu vahim olayı esefle kınıyor, sorumluların hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçis...


Gazze İçin Başlatılacak Olan Yardım Kampanyası Hakkında

Gazze İçin Başlatılacak Olan Yardım Kampanyası Hakkında

Gazze’ye ilaç yardımı yapılması amacıyla Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak yasal izin alınması için Ankara Valiliği’ne başvuru yapılmıştır. Valilikten gelecek izin doğrultusunda kampanyaya ilişkin ayrıntılar duyurulacaktır. Birliğimizin kampanyasının henüz başlamamış olduğunu tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ


Hastane Malıdır, Satılamaz İbareli Ürünler Hakkında

Hastane Malıdır, Satılamaz İbareli Ürünler Hakkında

39.A.00.002602 15.07.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 30.06.2014 tarih ve 160452 sayılı yazı ile, Ülkemizde faaliyet gösteren ecza depolarının, 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik”, 24/09/2008 tarihli ve 27007 sayılı, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı, 04/04/2014 tarihli ve 28254 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ü...


Ege Eczacılık 1996 Girişliler Buluşuyor

Ege Eczacılık 1996 Girişliler Buluşuyor

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1996 yılı girişlilerin buluşması Ağustos ayı içerisinde gerçekleşiyor. İzmir'de yapılacak etkinlik için davetiye EK'tedir.


127704 SERİ NUMARALI VE 08/2014 SON KULLANMA TARİHLİ VALİDOL DAMLA ADL...

127704 SERİ NUMARALI VE 08/2014 SON KULLANMA TARİHLİ VALİDOL DAMLA ADLI ÜRÜNE UYGULANANN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Birliğimize Hakay İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti’den gelen yazı ile; Ruhsatına sahip oldukları 127704 seri numaralı ve 08/2014 son kullanma tarihli “Validol Damla” adlı ürüne ait seri için, renk limitinin firma spesifikasyonuna uygun bulunmadığından, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bilgisi dahilinde, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmes...


TEMOZOLOMİD İÇEREN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME ...

TEMOZOLOMİD İÇEREN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 07.03.2014 tarihli ve 260317 sayılı yazı ile, Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulamasına karar verildiğinin önceden bildirildiği; Bu doğrultuda "temozolomid" içeren ürünler için, temozolomid kullanımına bağlı olarak oluşan ciddi karaciğer toksisitesi riski hakkında Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun resmi inte...


18.03.2014 TARİH VE 28945 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN SOSYAL GÜV...

18.03.2014 TARİH VE 28945 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA

MADDE 1‒24/3/2013tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Provizyon işlemleri” başlıklı 1.7 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “T.C. Kimlik Numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YUPASS numarası” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2‒Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinde aşa...


MEDULADA KİMLİK DOĞRULAMA İÇİN EK BİLGİ İSTENMESİ HAKKINDA

MEDULADA KİMLİK DOĞRULAMA İÇİN EK BİLGİ İSTENMESİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda, reçete kayıt işlemleri sırasında Medula Sistemi’ne hastanın kimlik kartında yer alan cilt no/aile sıra no gibi bilgilerin girilmesinin zorunlu tutulması konusunda yaşanan sorun giderilmiştir. Birliğimiz ile SGK arasında imzalanan 2013/1 Ek protokol ile, protokolün 3.2.15.2 maddesinde yapılan düzenlemede yer alan T.C.kimlik numarasının yanı sıra başka ek doğrulama bilgilerinin istenmesi uygulaması geçerliğini korumakta olup; cilt no/aile sıra no bilgisinin girilmesi ile ilgili zorunluluk, önümüzdeki 3 ay içerisinde yürürlüğe girece...


2013 YILI ARALIK AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA

2013 YILI ARALIK AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA

Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi; 2013 yılıAralık ayı eczane ve optik fatura ödemelerinin 14.03.2014Cuma günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


İLAÇ KURYELİĞİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN WEB SİTELERİ HAKKINDA

İLAÇ KURYELİĞİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN WEB SİTELERİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize eczacılarımız tarafından yapılan bildirimler ile; 1-http://www.kuryetel.com.tr/ilac.aspx 2-http://acililacservisi.blogspot.com.tr/2011/07/acil-ilac-servisi.html 3-http://www.istanbulnobetcieczane.net/eczane-eve-servis.html 4-http://adatoptan.com/sayfa/12-sakarya-evlere-ilac-servisi.htmlisimli web siteleri üzerinden ilaç kuryeliği yapıldığı tespit edilmiştir. Bilindiği gibi 1928 yılından beri yürürlükte olan 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Tabip re...


İADE EDİLEN E-REÇETELERİN DÜZELTİLEMEMESİ HAKKINDA

İADE EDİLEN E-REÇETELERİN DÜZELTİLEMEMESİ HAKKINDA

39.A.00.00929 05.02.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımızdan tarafından, Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde yapılan bir güncelleme sonrasında iade edilen e-reçetelerde reçeteyi düzenleyen hekimin bulunmaması halinde aynı branştan başka hekimin veya başhekimin düzeltme yapamadığı yönünde bildirimler gelmesi sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na resmi yazı yazılmış ve konunun değerlendirilerek Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmiştir. Kurum’dan gelen cevabi yazı ile,Sağlık Uygulama Tebliği’ni...


ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİNİN GÜNCELLENM...

ENDİKASYON DIŞI BÖLÜM I HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇ LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından http://www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında” başlıklı duyuruda, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu kapsamında “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı Bölüm I Hematoloji-Onkoloji İlaç Listesi”nin 31.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir. Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK Protokolü’nde belirt...


ECZANE TEKNİKERLİĞİ YETKİLENDİRME SINAVI HAKKINDA

ECZANE TEKNİKERLİĞİ YETKİLENDİRME SINAVI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından http://www.saglik.gov.tr/ adresinde yayımlanan 22.01.2014 tarih ve 2014.5363.3321 sayılı duyuru ile, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen eczane destek personeli yetkilendirme teorik ve uygulama eğitimi 15 Şubat 2014 tarihinde sona ereceği, eğitime katılanların sınavlarının 16 Mart 2014 tarihinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusu...