Sgk Duyuruları


2013 YILI TEMMUZ AYI ECZANE KAN ÜRÜNÜ İLE ECZANE KATKI PAYI TUTARLARIN...

2013 YILI TEMMUZ AYI ECZANE KAN ÜRÜNÜ İLE ECZANE KATKI PAYI TUTARLARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2013 yılı Temmuz ayı eczane kan ürünü ile eczane ve optik katkı payı ödemelerinin 29.08.2013 Perşembe günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


MAYIS 2013 SGK ÖDEMELERİNDE YAŞANAN SIKINTILAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MAYIS 2013 SGK ÖDEMELERİNDE YAŞANAN SIKINTILAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Mayıs 2013 dönemine ait SGK ödemelerinin hesaplarında görülmediğine dair bildirimler yapılmaktadır. Konu ile ilgili yapılan görüşmelerde İş Bankası ve Finans Bank’ın sisteminde problem yaşandığı ve problemin çözüldüğü bilgisi alınmış olup ödemeler yapılmıştır. Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur.


SGK FATURA TESLİM SÜRESİNİN 21 AĞUSTOS'A UZATILMASI HAKKINDA

SGK FATURA TESLİM SÜRESİNİN 21 AĞUSTOS'A UZATILMASI HAKKINDA

Kurum tarafından 06.08.2013 tarihinde www.sgk.gov.tradresinde yayımlanan duyuru ile, 8, 9, ve 10 Ağustos 2013 tarihlerinin Ramazan Bayramı olması sebebiyle, resmi tatil olan bu süreç kapsamında Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularından gelen talepler doğrultusunda, 15 Ağustos 2013 tarihinde fatura tesliminde yaşanabilecek gecikmeler/sorunlar göz önünde bulundurularak tüm Medula sistemi (Hastane, Eczane ve Optik) kapsamındaki Ağustos 2013 döneminin fatura teslim süresinin üç iş günü daha ötelenerek 21 Ağustos 2013 tarihi mesai saati sonuna kadar ertelendiği bildirilmektedir. ...


2013 YILI MAYIS AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA

2013 YILI MAYIS AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA

Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi; 2013 yılıMayıs ayı eczane ve optik fatura ödemelerinin15.08.2013Perşembe günüeczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


2013 YILI MART AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLEND...

2013 YILI MART AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Muhasebe Dairesi Başkanlığından alınan bilgi; 2013 yılıMart ayı eczane ve optik fatura ödemelerinin 14.06.2013Cuma günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


04.05.2013 TARİH VE 28637 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGU...

04.05.2013 TARİH VE 28637 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA

Tebliğin; a) 1 ila 3, 5 ila 8 ve 19 ila 39 uncu maddeleri 1/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 4 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) 9, 11 ila 18, 40 ve 42 nci maddeleri ile 41 inci maddesinin (b), (c) ve (ç) bentleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, ç) 41 inci maddesinin (a) bendi 6/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir. Tebliğ değişikliği metni için tıklayınız


C1 ESTERAZ İNHİBİTÖRÜ (CETOR FLK) HAKKINDA DUYURU

C1 ESTERAZ İNHİBİTÖRÜ (CETOR FLK) HAKKINDA DUYURU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 29.11.2012 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan 22.11.2012 tarihli duyuru ile; Faktör ve diğer Kan Ürünlerinin reçetelenmesinde mor ve turuncu reçete kullanılması uygulaması ile acil durumlara ilişkin istisnai durumların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte olduğu ve bu doğrultuda işlem yapılması gerektiği, Sağlık Bakanlığı tarafından C1 esteraz inhibitörünün (CETOR FLK)“Larenks ödemi ile başvuran herediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörü (C...


2012 TEMMUZ AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLEN...

2012 TEMMUZ AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2012 Temmuz ayı ilaç fatura bedelleri ödemesinin 17 Ekim 2012 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


E-RAPORLARA TEŞHİS EKLENMESİ HAKKINDA

E-RAPORLARA TEŞHİS EKLENMESİ HAKKINDA

38.A.00.002924 14.09.2012 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, Birliğimize eczacılarımız tarafından yapılan bildirimlerde, eczanelere iade edilen raporlara elektronik ortamda etken madde, teşhis, ICD-10 kodu ilavesi mümkün olmadığı, bu nedenle iade edilen reçete ve raporların eczane tarafından düzeltilmesi yapılamadan aynı hali ile tekrar Kuruma gönderilmek zorunda kalındığı, bu sebeplerle de yüklü kesintilerle karşılaşıldığı belirtilmekte idi. Konu ile ilgili mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yapmış olduğumuz başvuruya cevaben...


SON SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN DURUMU HAKKINDA

SON SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN DURUMU HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu, www.sgk.gov.tr de 10.08.2012 tarihinde SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU yayımlamıştır. Duyuruda, “...Sağlık Uygulama Tebliği’nin düzenleme yapılan söz konusu maddelerine ait 6.8.2012 tarihinden önceki sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla, süresi sonuna kadar geçerlidir. Bununla birlikte aşağıda yer alan açıklamalar da dikkate alınmalıdır. 1- Bu Tebliğ ile başlangıç kriterleri aranan tedavi gruplarında yapılan yeni düzenlemelerde, 6.8.2012 tarihi önces...


YENİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE İLAVE EDİLEN MADDELER

YENİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE İLAVE EDİLEN MADDELER

YENİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE İLAVE EDİLEN MADDELER 6.2.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri (Yürürlük: 04/08/2012) 6.2.28.A-Statinler (1) Statinler, daha önce ilaç kullanmayan hastalarda;uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır; a) LDL düzeyinin 190 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda, b) LDL düzeyinin 160 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; iki ek risk faktörü varsa, c) LDL düzeyinin 130 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; üç ek risk faktörü varsa, d) LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner...


E REÇETE İLE İLGİLİ SGK NIN DUYURUSU

E REÇETE İLE İLGİLİ SGK NIN DUYURUSU

E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR (26.06.2012 tarihli güncelleme) 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK’nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı sağlık hizmet sunucularının yazılım alt yapılarını tamamlaması amacıyla Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu hazırlanarak hastane ve aile hekimliği bilgi yönetim sisteminden sorumlu kişilere ve yazılım firmalarına gerekli eğitimler de verilmiştir. E-reçete uygulamasının kolay anlaşılabilmesi, akıllara gelebilecek sorulara cevap...


SGK TARAFINDAN YAYINLANAN 1 TEMMUZ 2012 ÖNCESİ E-REÇETE PİLOT UYGULAMA...

SGK TARAFINDAN YAYINLANAN 1 TEMMUZ 2012 ÖNCESİ E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 07.06.2012 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde “1 Temmuz 2012 Öncesi E-Reçete Pilot Uygulaması Hakkında” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda; 24.04.2012 tarihinde Eskişehir ve 02.05.2012 tarihinde Konya ilinde yapılan e-reçete pilot uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde e-reçete pilot uygulamasının ülke çapında yaygınlaştırılmasına karar verildiği, E-reçete pilot uygulamasının 08.06.2012 tarihinde İstanbul'da, 13.06.2012 ise tüm illerde başlatılacağı, E-reçete pilot uygulaması ile sağlık hizmet sunucula...


MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ VE REÇETELERİ HK.

MUHTAÇ ERBAŞ  VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ VE REÇETELERİ HK.

MUHTAÇ ERBAŞ ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ VE REÇETELERİ HK. 2 MAYIS 2012 Tarihinde 28280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Sağlık Sigortası geçiş süresinin tamamlanması ve kurumların sağlık yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna devir işlemlerine ilişkin yayımlanan tebliğde; Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Tedavileri sonucunda yazılan reçetelerin sözleşmeleri tüm Eczanelerden alınabilme imkanı sağlanmıştır. Bu kapsamdaki kişilerin reçeteleri Medulla Provizyon sistemi üzerinden karşılanacak olup kaydı olmayan kişiler SGK’na yönlendirilecektir. Erbaş ve Erlerin reçeteleri ise TSK...


SGK TARAFINDAN YAYINLANAN DEPREMZEDELER İÇİN PROVİZYON TİPİ DOĞAL AFET...

SGK TARAFINDAN YAYINLANAN DEPREMZEDELER İÇİN PROVİZYON TİPİ DOĞAL AFET KONULU DUYURU HAKKINDA

23.10.2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle Genel Sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına müracaatları için MEDULA Eczane, MEDULA Hastane ve MEDULA Optik sisteminde düzenlemeler yapıldığı bildirilmektedir. MEDULA Eczane sisteminde yapılan değişiklikler şu şekildedir: - Provizyon tipi “Doğal Afet” eklenmiştir. -Van ilinden girilen veya provizyon tipi “Doğal Afet” seçilen reçeteler için muayene, reçete ve ilaç katılım payları Kurumun belirleyeceği ileri bir tarihe kadar eczanele...