Tüm Duyurular

 

TSK REÇETELERİ İLE İLGİLİ DUYURU

TSK REÇETELERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Ekteki yazı hakkında askeri birimlerle görüşülmüş olup bu görüşme doğrultusunda meslektaşlarımızın mağdur olmamaları için 15 Ekim 2010 öncesine ait teslim edilmemiş TSK reçetelerini en kısa sürede teslim etmeleri gerekmektedir.


VERGİ BORCU KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

VERGİ BORCU  KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Eczanelerimizin mevcut vergi borçları maliye tarafından yeşil kart ödemelerinden mahsup edilmektedir. Meslektaşlarımızın mükerrer veya fazla kesinti suretiyle mağdur olmamaları için bağlı bulundukları vergi dairelerinden vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri, eğer vergi borçları mevcut ise söz konusu tutarı gösteren belgeleri muhasebe müdürlüğü yeşil kart tahakkuk birimine teslim etmeleri gerekmektedir.


SB İEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 3 ARALIK 2010 TARİHLİ İLAÇ FİYAT LİSTESİ...

SB İEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 3 ARALIK 2010 TARİHLİ İLAÇ FİYAT LİSTESİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03 Aralık 2010 tarihli ?Tüm İlaç Fiyat Listesi?ne göre fiyatı değişen ilaçların listesi web sitemizin ?İlaç Bilgisi? bölümü ?Tarihlere Göre Listeler? kısmına eklenmiştir. Ayrıca ?İlaç Bilgisi? bölümü altında ?Ayrıntı Listeler? başlıklı bölümümüzden de ulaşabileceğiniz listenin ayrıntılı karşılaştırması niteliğindeki ?Listeye Eklenen İlaçlar?, ?Listeden Çıkarılan İlaçlar? ve ?Fiyatı Düşen İlaçlar? dosyaları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Ek-1:Listeye Eklenen İlaçlarEk-2:Listeden Çıkarılan İlaçlarEk-3:Fiyatı Düşen İlaçlar


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN ELEKTRONİK RAPORLARLA İLG...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN ELEKTRONİK RAPORLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

1.11.2010 tarihinden 5.12.2010 (5.12.2010 dahil) tarihine kadar anlaşmalı eczanelerce reçetesi karşılanan ve laboratuar tetkiki gibi hekim tarafından tamamlanması gereken bölümleri eksik olan elektronik raporlara dayanılarak karşılanmış reçeteler için bu eksiklikler nedeniyle kesinti yapılmayacağı, 06.12.2010 tarihinden itibaren elektronik raporlarda yer alması gereken bilgileri eksik olan (örneğin LDL, KMY, ALT, Hbs değerleri gibi) reçetelerin kesinlikle karşılanmayarak, hastaların gerekli düzenleme yapılmak üzere ilgili hekime yönlendirileceği,?Konularına açıklık getirilmiştir.Duyuru metn...


OLASI FİYAT DÜŞÜŞLERİ VE KAMU KURUM ISKONTOSU ARTIŞLARI HAKKINDA BİLGİ...

OLASI FİYAT DÜŞÜŞLERİ VE KAMU KURUM ISKONTOSU ARTIŞLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

OLASI FİYAT DÜŞÜŞLERİ VE KAMU KURUM ISKONTOSU ARTIŞLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME Bilindiği gibi, 18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince, kamu kurum ıskontosunda meydana gelen artış ve referanstan kaynaklı ilaç fiyat düşüşleri, 04.12.2009 tarihinde uygulamaya alınmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile, ilaç sanayi ve ekonomi yönetimi arası...


İEGM NİN 2010/78 SAYILI TNF BLOKERLERİ KONULU GENELGESİ

İEGM NİN 2010/78 SAYILI TNF BLOKERLERİ KONULU GENELGESİ

37.A.00.004041Ankara, 30.11.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Birliğimize Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nden gelen 24.11.2010 tarih, 078340 sayılı (2010/78 sayılı Genelge) yazı ekte iletilmekte olup, 2009/73 sayılı TNF Blokerleri konulu Genelgede yapılan değişiklik bildirilmektedir. 2010/78 sayılı Genelge ile; TNF alfa bloker ilaçlar ile ilgili olarak yürürlükte olan 23.11.2009 tarih ve 2009/73 sayılı Genelgenin ek 1 bölümünde yer alan ?TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu? nun revize edildiği, bundan sonra yapılacak işlemlerde 2009/73 sayılı Genel...


KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmede; Katılım payı tutarlarının 02 Aralık 2010 Perşembe günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur


METHOTREXAT, CALCİDİN GRANÜL 75 GR VE POLİFLEX %5 DEXTROZ %0,45 SODYUM...

METHOTREXAT, CALCİDİN GRANÜL 75 GR VE POLİFLEX %5 DEXTROZ %0,45 SODYUM KLORÜR 500 ML DE GERİ ÇEKME HK.

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 29.11.2010 tarihinde yayımlanan "Methotrexat Ebewe Konsantre Enj. Çöz. İçeren Flakon" geri çekilmesi" başlıklı duyuru ile; - 'Methotrexat Ebewe Konsantre Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 50mg5ml' ve - 'Methotrexat Ebewe Konsantre Enjektabl Çözelti İçeren Flakon 500mg5ml' adlı müstahzarların tüm serilerine, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik'e ...


SB İEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 26 KASIM 2010 TARİHLİ İLAÇ FİYAT LİSTESİ...

SB İEGM TARAFINDAN YAYIMLANAN 26 KASIM 2010 TARİHLİ İLAÇ FİYAT LİSTESİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 26 Kasım 2010 tarihli 'Tüm İlaç Fiyat Listesi'ne göre fiyatı değişen ilaçların listesi web sitemizin 'İlaç Bilgisi' bölümü 'Tarihlere Göre Listeler' kısmına eklenmiştir. Ayrıca 'İlaç Bilgisi' bölümü altında 'Ayrıntı Listeler' başlıklı bölümümüzden de ulaşabileceğiniz listenin ayrıntılı karşılaştırması niteliğindeki 'Listeye Eklenen İlaçlar', 'Listeden Çıkarılan İlaçlar', ve 'Fiyatı Düşen İlaçlar' dosyaları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Ek-1:Listeye Eklenen İlaçlar Ek-2:Listeden Çıkarılan İlaçlar Ek-3:Fiyatı Düşen İla...


ÖNEMLİ

ÖNEMLİ

1-SağlıkUygulama Tebliği'nin '6.İlaç Temini Ödeme Esasları' başlıklı bölümü ve bu bölüm ile ilgili eklerde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenen raporların ekinde belge ibraz edilmesine ilişkin, Tebliğ'de hükümler yer almaktadır. Elektronik rapor düzenlenmesi durumunda Tebliğde rapora ekleneceği belirtilen belgelere ait bilgiler rapor içinde belirtilecek olup, ayrıca belge istenmeyecektir. Örnek: SUT'un 6.2.28.B- Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dâhil) maddesi kapsamında elektronik rapor düzenlenecek olması durumunda, LDL düzeyi için ayrıca belge istenmeyecek olup, raporun 'Açıklama'...


BASIN AÇIKLAMASI: BPA İÇEREN BİBERONLARIN SATIŞI ARTIK AVRUPA ÇAPINDA ...

BASIN AÇIKLAMASI: BPA İÇEREN BİBERONLARIN SATIŞI ARTIK AVRUPA ÇAPINDA YASAK!

26 Kasım 2010BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın Mensupları, Temmuz Ayında, içeriğinde Bisphenol A (BPA) maddesi olan ürünlerin, özellikle de biberonların, toplum sağlığını olumsuz etkilediğini, bu nedenle satışının durdurulması yönünde Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunmuş ve kamuoyunu bilgilendirmiştik. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki üretimlerin bilimsel kriterlere uygun olduğunu, mevcut veriler değerlendirildiğinde tüketicilerin bu ürünleri kullanma konusunda endişelenmelerine gerek olmadığını belirtmekle birlikte, Avrupa'daki düzenlemeleri de yakından takip ettiğini bildirmişti. Bu süreçte ...


SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

37.A.00.003948Ankara, 25.11.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 25.11.2010 tarih 27766 Sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişiklik ve düzenlemeler kapsamında; MADDE 1 ' (15.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer) 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. '(4-I) Sevk formunda sevk...


?Calcium Picken Ampul? adlı müstahzarın geri çekilmesi.

?Calcium Picken Ampul? adlı müstahzarın geri çekilmesi.

?Calcium Picken Ampul? adlı müstahzarın 051 (S.K.T.:07.2015) seri numaralısına, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik?e göre 2.sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme işlemi uygulanmıştır.


KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

Kurban Bayramının Tüm Milletimize, İslam Alemine ,İnsanlığa Barış, Kardeşlik ve Dayanışma Getirmesini Allah?tan temenni eder Tüm Meslektaşlarımızın Bayramını Kutlarız Bayramlaşma : Bayramın 2.Günü Saat 12:00 ? 14:00 Arasında Oda Merkezinde yapılacaktır. Yönetim Kurulu


SGK BAŞKANLIĞININ FATURA TESLİM VE DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEM SÜRESİNİN 2...

SGK BAŞKANLIĞININ FATURA TESLİM VE DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEM SÜRESİNİN 22 KASIM 2010 TARİHİNE KADAR UZATILMASI KONULU DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 12.11.2010 günü mesai bitimi sonrasında yayımlanan duyuru ile, Kurum ile sözleşmeli/protokollü tüm Sağlık Hizmeti Sunucularının 15 Kasım 2010 olan fatura teslim ve dönem sonlandırma işlem süresinin, 22 Kasım 2010 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. SGK Başkanlığının Duyurusu için tıklayınız


SOSYAL YARDIM KOMİSYONU HAKKINDA 11/11/2010

SOSYAL YARDIM KOMİSYONU HAKKINDA 11/11/2010

Değerli meslektaşlarımız; Biz eczacılar verdiğimiz sağlık hizmetinin yanı sıra halk ile iç içe olan, insanımızın birçok sorununda onlara yol gösteren ve yardım etmekten geri durmayan sosyal bir meslek grubuyuz. Yasaların bizden talep etmediği fakat halkımızın beklentileri doğrultusunda meslektaşlarımızın gösterdiği sosyal özveri ve fedakârlık yadsınamaz düzeydedir. Yönetim Kurulu olarak meslek örgütümüzün meslektaşlarımızla paralel şekilde sosyal sorumluluklar alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak 27.Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası bünyesinde Sosyal Yardım Komisyonu kuru...


KOSGEB KREDİSİ HAKKINDA 11/11/2010

KOSGEB KREDİSİ HAKKINDA 11/11/2010

KOSGEB VERİ TABANINA KAYIT OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 1) www.kosgeb.gov.tr adresine giriş yapılır. 2) E-KOBİ bölümündeki KOSGEB\'E İLK KAYIT tıklanır ve işletme bilgileri girilir. 3) Mutlaka düzgünçalışan bir e-mail adresi yazılmalıdır. GEREKLİ OLAN EVRAKLAR 1) İmza Yetkiliye ait İmza Beyannamesi aslı (Şirketlerde imza sirküsü) 2) SSK Hizmet Dökümü Tahakkuk Fişleri firma ve muhasebeci onaylı (2009/1-12. aylar arası) 3) Mali Bilanço, Gelir tablosu firma ve muhasebeci onaylı (2009 yılı) 4) Ticaret / Esnaf Sicil Gazateleri (kuruluş ve tüm tadil gazeteleri) (Aslı veya...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU\'NUN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURUSU ...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU\'NUN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURUSU (6)

37.A.00.003874Ankara, 09.11.2010BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.11.2010 tarihi itibariyle devreye alınan E-Rapor uygulamaları ile ilgili olarak meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize bildirilen pek çok sorun çeşitli yazılarımızla Sosyal Güvenlik Kurumu?na iletilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 09.11.2010 tarihinde (bugün) www.sgk.gov.tr adresinde ?Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (6)? başlıklı bir duyuru yayınlanarak Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinin uygulamasına açıklık getirilerek b...


SGK 2010 AĞUSTOS AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLE...

SGK 2010 AĞUSTOS AYI İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2010 Ağustos ayı ilaç fatura bedellerinin 12 Kasım 2010 Cuma günü eczacılarımızın hesabında olacağı yönündedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur


TEBEOS PROGRAMI ÜZERİNDEN G2DLİ ÜRÜN SORGULAMASI YAPILMASI HAKKINDA

TEBEOS PROGRAMI ÜZERİNDEN G2DLİ ÜRÜN SORGULAMASI YAPILMASI HAKKINDA

37.A.00.003865 Ankara, 08.11.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINASosyal Güvenlik Kurumu MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde 06.11.2010 tarihinde yayımlanan duyuruda, SGK Başkanlığı?nın 05.11.2010 tarih 2010/123 sayılı Genelgesi uyarınca, 07.11.2010 Pazar gününden itibaren, sonradan karekodlanmış olan G2D etiketli ürünlerin, reçete karşılığında verildiği durumlarda, ürünün dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Uygulamanın başladığı 07.11.2010 Pazar gününden itibaren...