Yıllık Aidatların Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Hakkında

39.A.00002015-816
27.02.2015
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
Bilindiği üzere, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55 inci madde b bendi;
"Yıllık aidat: Odaya kayıtlı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Miktarı, (500) rakamının (a) bendinde belirtilen katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir." Şeklinde düzenlenmiş olup; ilgili madde gereğince Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin Odanıza olan aidat borçlarını Şubat 2015 sonuna kadar ödemesi gerekmektedir.
Reçete Tevzi işlemleri Eczacı Bilgi Sistemi içerisinde gerçekleştirildiğinden Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin, süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde, sisteme girişleri mümkün olmayacaktır.
Bilgilerinizi, reçete tevzi uygulamaları alanında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, üyelerinizin ivedilikle borçlarını ödemeleri konusunda bilgilendirilmelerini saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter