ŞANLIURFA ECZACI ODASI
Gençlik Komisyonu
Geri
28.03.2024 13:59

        Şanlıurfa Eczacı Odası Gençlik Komisyonu, eczacılık toplulukları içerisinde gençlerin karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlayan, kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren, gönüllülük temelinde ve ŞEO ile işbirliği içerisinde  demokratik ve otonom bir oluşumdur. ŞEO Gençlik Komisyonu; gençlerin, komisyon çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, düşünce ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, mesleğimizin sürdürülebilir gelişiminin temelini oluşturacak politikaların üretilmesine, öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunan bir yapıyı esas alır.

ŞEO GENÇLİK KOMİSYONU NEDİR

ŞEO GENÇLİK KOMİSYONU NEYİ AMAÇLAR

    Gençlerin, meslek örgütlerinin karar alma mekanizmalarına katılımlarını, gençlik ve meslekle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,

Gençlerin eczacılık birliğinin geleceği olduğu göz önünde bulundurularak, gençlere mesleki örgütlenmenin, mesleğimizin geleceği ve sürdürülebilirliği için önemini kavratmak ve mesleğin müstakbel yöneticilerini geleceğe hazırlamak.

c) Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,

d) Gençlerin, eczacılık kimliğini ve aidiyet bilincini geliştirmek,

e) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, mesleğine, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel insiyatiflerini geliştirmek,

f) Gençlerin, mesleki, bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve sosyal konularda duyarlılıklarını arttırmak,

g) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini, “ortaklık” bilinci içerisinde geliştirmek ve gençliğe kolektif çalışma alışkanlığı kazandırmak,

h) Gençlerin diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmesini sağlamak,

i) Eczacılık gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde, kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

YÖNETİM KURULUMUZ

Başkan 

Sara Doğan

İkinci Başkan 

Kübra Cengizer

Genel sekreter

Ahmet Kazoğlu

Sayman 

Hasan Tekel

ŞEO GENÇLİK KOMİSYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Muhammed Metin DİNDAR

ŞEO GENÇLİK KOMİSYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Sabri Demir

ŞEO GENÇLİK KOMİSYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Hatice Kübra Meral