YARDIMLAŞMA SANDIĞI GECİKMİŞ AİDAT BORÇLARININ FAİZ ALINMAYACAĞI HK.

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığının Gecikmiş Aidat Borçlarının Faiz Alınmayacağı ile ilgili yazısı ektedir.