2018 Yılı Adalet Bakanlığı(Cezaevi) Sözleşmeleri Hakkında

     Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki
Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ün 7.15 inci
maddesi "Sözleşmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir.
Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi feshedilmiş sayılır"
şeklindeki maddesine istinaden sözleşmelerin 30 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
teslim edilmesi gerekmekteydi.


Sözleşme yenileme sürelerinin uzatılması yönündeki Teb'in talebi Adalet Bakanlığı Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş olup; Genel Müdürlüğün Teb'in talebini uygun bulunduğu bildirilmiştir. Bu doğrultuda Adalet
Bakanlığı sözleşme yenileme süreleri 1 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar
uzatılmıştır.

Sözleşme Ekinde İstenen Belgeler;

  1. Sözleşme
  2. Kimlik Fotokopisi
  3. Dilekçe
  4. 2017 Yılı Satış Hasılatı (Ek-5) Maliye Onaylı
  5. Engel Yok Belgesi
  6. Ruhsat Fotokopisi
  7. Vergi Levhası
  8. İmza Sirküsü

 

Cezaevi Dilekçe Örneği