Sut Değişikliği Hakkında

Grip aşıları artık yılın herhangi bir döneminde ödenmeyecek sadece her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde ödenecektir.

Anti-TNF ilaçlarında başlangıç koşullarının aranmasına neden olan ilaca ara verme süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Bir hastada farklı teşhislerle olsa dahi aynı anda iki anti-TNF ve/veya Biyolojik ajanın birlikte faturalanması durumunda iki ilacın da bedeli ödenmez.

Biyolojik ajanlardan sekukinumab(Verxant) etken maddesinin Orta veya şiddetli plak psöriazis, aktif ankilozan spondilit ve Aktif psöriatik artritte ödenme koşulları SUT’a eklenmiştir.

Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar:

Bu gruplar arasında ilaç değişimi yoksa ve ilaç kullanımı 6 ay ve daha kısa ise psikiyatri dışındaki tüm hekimler yazabilecekler amma ve lakin İlaç değişimi veya 6 aydan fazla kullanım söz konusu ise ya reçeteyi psikiyatrist düzenlemeli veya psikiyatrist tarafından düzenlenen raporu mevcut olmalıdır.

Malnutrisyon tanımı aranan yetişkin hastalara ait enteral beslenme solüsyonlarına ait raporlarda kilo kaybının istemsiz olduğunun belirtilmesi koşulu da eklenmiştir “Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir.)”

“Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, başlama kriterlerinin hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygunolduğu yeni raporda belirtilir”

Palivizumab etkin maddeli ilaçlar SYNAGIS için aylık dozlar halinde reçete edilme koşulu getirildi.

Kolestiramin etken maddeli ilaçlar artık TG değerleri yerine LDL değerli üzerinden kontrol edilecektir.

Statin dışı lipid düşürücü ilaçlarda tedaviye 6 ay ve daha fazla ara verilmesi durumunda tekrar başlangıç koşullarının aranması şartı eklendi.

Ketokonazol etken maddeli ilaçların şampuan Ketoral formlarını sadece dermatolog hekimler reçete edebilecekler.

Fosfomisin etken maddeli ilaçların parenteral formları artık öncelikle EHU tarafından yazılabilecektir.

Her 6. doz uygulamasındansonra olmak üzere, hekimin belirleyeceğiara verme süresi sonunda nüks ortaya çıkması halinde bu durumun raporda belirtilmesi koşuluyla, tekrar antihistaminik tedavisi alma koşulu aranmaksızın 6’şar ay süreli sağlık kuruluraporlarına istinaden tedavitekrarlanabilir. Reçeteler, sağlık kuruluraporuna istinaden dermatoloji veya alerji  ve/veya immunoloji uzman hekimlerince birer aylık dozlarda düzenlenir.