YERELLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN PASİFE ALINMASI PLANLANAN İLAÇLAR.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

16/05/2018

YERELLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN DUYURU

Onuncu Kalkınma Planı ve 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında31/07/2018 tarihinden itibaren Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenecek ilaçlara ilişkin listeler ekte yer almaktadır.Stok zararlarıdahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerini almaları amacıyla sağlık hizmeti sunucuları ile birlikte diğer ilgililere önemle duyurulur.

Ekler:

1-Birinci Aşama Yerelleşme Süreci Kapsamında Pasiflenecek İlaçlara İlişkin Liste (30 adet)

2-İkinci Aşama Yerelleşme Süreci Kapsamında Pasiflenecek İlaçlara İlişkin Liste (113 adet)

EK 2

EK 1