ECZANELERE GÖNDERİLEN KONSİNYE ÜRÜNLER HAKKINDA

           ECZANELERE GÖNDERİLEN KONSİNYE ÜRÜNLER HAKKINDA

Son günlerde sıklıkla karşılaşılan ve özellikle eczaneleri hedef almaya başlayan konsinye ürün satışı meslektaşlarımıza ciddi sorunlar yaşatmaya başlamıştır. Bazı firmalar tarafından veya bunların ismini kullanan kişilerce, eczanelere kargo yolu ile paket gönderilmektedir. Bu gönderilerin içerisinde ilaç dışı bazı sağlık ve kozmetik ürünler yer almaktadır.

Konsinye kavramı, bir malın mülkiyet devri yapılmaksızın başka bir kişiye (tüketiciye) satılması amacıyla gönderilmesi olarak tanımlanabilir.Gönderilen paketlerin içerisinde konsinye ürün irsaliyesi bulunmaktadır. İrsaliye ile gönderilen ürün, faturası kesilmediği müddetçe iade edilebilir. Bunun için bir süre kısıtlaması olmasada en kısa sürede iade edilmesi gönderilenin lehinedir. Konsinye ürünlerde fatura kesilebilmesi, eczane tarafından o ürünün satışının ilgili firmaya beyanı ile mümkündür.

Uygulamada şirketler ya da bunların elemanları koliyi göndermekte, ürünleri alan eczacı geri göndermek için şirketi aradığında muhatap bulamamakta, bir süre sonra da bu ürünlere ait olarak düzenlenen faturayı ödemek zorunda bırakılmaktadır. Aksi takdirde eczacı icra işlemi başlatılacağı riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Oysa Borçlar Kanunu madde 7 der ki; “Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi onu göndermek ya da saklamakla yükümlü değildir”. Yani, ısmarlanmamış bir şeyin gönderilmesi ile birlikte gönderilen kişi herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bundan dolayı da bir sözleşme kurulmuş olmaz. Ancak gönderilen kişi gönderilen şeyi satamaz. Satmış ve mülkiyeti de geçirmişse, satış bedelini iade yükümlülüğü altına girer. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan dürüstlük kuralı gereği, gönderilen kişinin gönderene bilgi verme yükümlülüğü devam eder.

Tüm bu açıklamalar ışığında üyelerimizin;

  1. Sipariş vermedikleri ya da nereden geldiğini bilmedikleri ürünü teslim almamaları ve personellerini de bu konuda uyarmaları,
  2. Eğer böyle bir ürünü kabul etmişlerse, muhatap şirketin “satınca parasını ödersiniz, satamazsanız ürünü ücret talep etmeden geri alırız” gibi sözlerine itibar etmemeleri,
  3. Bu ürünleri eczanelerinde bulundurmak isterlerse mutlak surette “konsinye ürün satış sözleşmesi” imzalamaları ya da en azından ıslak imzalı bir sözleşme oluşturmaları,
  4. Ürünleri eczanede bulundurmak istemezlerse derhal ürünleri göndereneiade etmeleri ve eczanelere kesilen faturalara itiraz etmeleri,
  5. Konu ile ilgili mağduriyet yaşan üyelerimizin Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde girişimde bulunabilecekleri,  ayrıca odamız hukuk komisyonundan yardım alabileceklerini hatırlatmakta fayda görüyor ve üyelerimizin bu konuda yeni sıkıntılar yaşamamasını temenni ediyoruz.

Ek dosya için tıklayınız...