2013 YILI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 31.05.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin 2012 yılı satış hasılatına ilişkin beyanlarının esas alınarak provizyon sisteminde iskonto oranlarının güncellenmesinin sağlanmasının ve sözleşmelerin imzalanmasını takiben iskonto oranı değişen eczaneler nedeni ile oluşabilecek muhtemel Kurum zararını bertaraf edecek şekilde İl Müdürlükleri tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi hususlarının Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 22.04.2013 tarih ve 49871 Sayılı “Olur”ları ile uygun görüldüğü bildirilmişti.

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 24.05.2013 tarih ve 5288sayılı yazı ile ise,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin henüz sonuçlandırılamamış olması sebebi ile, eczanelerimizin sözleşme yenileme işlemlerini 2013 yılı Mayıs ayı içerisinde tamamlanmasının mümkün görünmediği belirtilmiş olup,

Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013 yılı sözleşme yenileme süresi olarak kabul edilen 31.05.2013 tarihinin, eczacılarımız arasında yaşanan tereddütlere de açıklık getirmesi amacı ile, 2013 yılı Haziran ayı sonuna ertelenmesi talep edilmiştir.

Talebimize istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’ndan gelen 28.05.2013 tarih ve 9131103 sayılı cevabi yazı ile;

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 25.05.2013 tarih ve 26986218/768-9038944 Sayılı “Olur”u ile sözleşme süresinin 30.06.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelnemesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.
 

Tüm Meslektaşlarımıza Duyurulur.

Kurumdan gelen yazı için Tıklayınız