2016 Üye Aidatları

016 Üye Aidatları


1 OCAK 2016 - 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN AİDATLAR.

ECZANE ECZACISI AİDATI
2016 Aidat 44,41 TL

2016 Afet Fonu

44,41 TL

2016 Oda Katılım

666,15 TL

2016 Yardımlaşma Sandığı Aidatı

133,22 TL
ECZANE AİDAT TOPLAMI 888,19 TL

KAMU ECZACISI AİDATI

2016 Aidatı

22,21 TL

2016 Yardımlaşma Sandığı Aidatı

66,61 TL

AİDAT TOPLAMI

88,82 TL

İŞSİZ-SANAYİ ECZACI

2016 Aidatı

44,41 TL

2016 Yardımlaşma Sandığı Aidatı

133,22 TL

AİDAT TOPLAMI

177,63 TL

FİRMA - DEPO - HASTANE ECZACISI AİDATI
2016 Aidat 44,41 TL

2016 Oda Katılım

666,15 TL

2016 Yard.Sandığı Mes.Md. Aidatı

133,22 TL

2016 Genel Harç Katkı Payı

1.300,00 TL

FİRMA/DEPO/HASTANE AİDAT TOPLAMI

2.143,78 TL

YENİ GİRİŞ AİDATI (YARDIMLAŞMA SANDIĞI)

Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin 133,22 TL.
Kamu Eczacısı İçin 66,61 TL.