ŞANLIURFA ECZACI ODASI
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN 4.2.7 DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLERİN KULLANIM İLKELERİ HK.
Geri
20.01.2023 15:42

Bilindiği üzere 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı resmî gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ “ kapsamında Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.7 Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım ilkelerinde de değişikliğe gidilmiştir. Buna istinaden Oksapar ,Enox vb. Enoksaparin içeren müstahzarlara ait çıkarılacak ilk rapor uzman hekimlerce düzenlenen 3 ay süreli sağlık raporudur. Bu ilk rapor 3 ay boyunca “280-başlangıç tedavisi “uyarı kodu ile işleme alınabilir. 

 Daha sonra devam tedavisi için çıkarılması gereken raporlar en fazla 1 yıl süreli olup, rapor düzenlenme türü 3 hekimli SAĞLIK KURULU raporu olmalıdır. Devam tedavisi için çıkarılan bu raporların “281-idame tedavi “koduyla  işleme alınması gereklidir. İdame tedavi için çıkarılan raporun hatalı olarak 280- başlangıç tedavi koduyla sisteme yüklenmesi kesinti sebebidir ve 5.3.9 protokol hükmüne istinaden cezai işlemle karşılaşılmaması için uyarı kodlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

***Gebelerde başlangıç ve devam rapor süreleri toplamda 9 ayı geçmemelidir. Güncel gebelik haftası rapor/reçeteye eklenmelidir. 

***Gebe olan hastalarda uzamış eski raporları işleme almamak gerekmektedir. Sut hükümlerine uygun güncel rapor aranmalıdır.