ŞANLIURFA ECZACI ODASI
Gebelik Teşhisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri Hakkında
Geri
24.10.2023 10:38

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden SUT 4.2.7 Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri 1. Fıkrası “ ….. Gebelerde ise kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düzenlenen 9 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri karşılanır .” Hükmüne istinaden düşük molekül ağırlıklı heparinlerin gebelik tanısı durumunda raporsuz ödenmeyeceği bilgisi duyurulmuştur. Sistem kurgusu tamamlanıncaya kadar mağduriyetlerin oluşmaması için söz konusu duruma manuel kontrol gerekmektedir. Bilgilerinize..

Gebelik Teşhisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri Hakkında.pdf