ŞANLIURFA ECZACI ODASI
İVİG İLAÇLARI ÖDENME KOŞULLARI HAKKINDA
Geri
28.09.2021 09:17

.İgvena, Flebogamma, Pentaglobulin,Gamunex,Kıovıg,Nanogam,Octagam,Privigen,Ronsenglob,Tegeline,Vigam, vb immunglobulinler için Kronik İnflumatuvar Polinöropati ve Multıfokal Motor Nöropati endikasyonlarında ödenme şartlarına dikkat edilmelidir. Her iki endikasyon için de öncelikle yükleme dozu şartı vardır. Yükleme dozuna verilecek yanıt ve yanıtsızlığa göre daha sonraki tedavi dozları ve uygulama sıklığı mutlaka dikkate alınmalıdır. 1.Kronik İnflumatuvar Polinöropati endikasyonunda(CIPD); =>> BAŞLANGIÇ DOZU: 2-5 (en çok 5 gün) ardışık günde bölünmüş dozlarda toplam 2g/kg’dır. =>>yükleme dozuna yanıt alınamaması durumunda 3 haftada bir 1g/kg total dozda 1-2 günde idame verilir ve 2 ay sonunda yanıt alınamazsa tedavi sonlandırılır. =>> İDAME DOZU : Başlangıç(Yükleme) tedavisine yanıt alınması halinde 3 haftada bir 0.4-1g/kg total doz 1-2 günde uygulanır. 2.Multifokal Motor Nöropati endikasyonunda (MMN); =>BAŞLANGIÇ DOZU: 2-5 (en çok 5 gün) Ardışık günde bölünmüş dozlarda toplam 2 g/kg yükleme dozunda başlanır. =>İDAME DOZU: Başlangıç (Yükleme) tedavisine yanıt alınması durumunda 2-4 haftada bir en fazla 1g/kg veya 4-8 haftada bir en fazla 2g/kg idame dozunda uygulanır. ** CIPD ve MMN tanılarında yükleme dozu sonrasında yanıt durumu mutlaka rapor/reçetede belirtilir.