ŞANLIURFA ECZACI ODASI
2021 YILI SGK VE TIBBİ MEDİKAL SÖZLEŞMELERİ HK.
Geri
19.04.2022 09:57

2021 YILI SGK SÖZLEŞMELERİ VE TIBBİ MEDİKAL SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞ OLUP, İLÇELERE TEMSİLCİLER ARACILIĞI İLE MERKEZ ECZANELERE İSE ODAMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLECEKTİR. SÖZLEŞMELERİN EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULUP 25.04.2022 PAZARTESİ MESAİ BİTİMİNE KADAR ODAYA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

2021YILI SGK SÖZLEŞME YENİLE İŞLEMİNDE GEREKLİ EVRAKLAR;

    1-Bölge Eczacı Odasından onaylı Sözleşme Metni,

    2-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye engel yoktur” belgesi,

    3-Dilekçe,

    4-Adli sicil kaydı, (RESMİ KURUM VEYA SGK YA DAİR ALINACAK) YENİ TARİHLİ OLACAK

    6-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

    7-Ruhsat ve sertifika fotokopisi (Adres değişikliği olması halinde)

NOT:İhtirazı kayıt ile  sözleşme yenileyecek olan eczaneler için, ihtirazı kayıt formu doldurularak, mahkeme kararlarının birer örneğinin eklenmesi, eğer mahkeme sonuçlanmış ise kesinleşmiş mahkeme kararlarının sözleşme ekine konması gerekmektedir.

8-Sözleşmeye tarih  01.10.2021 yazılacaktır.

NOT: 1. 2. Ve 3. Madde de yazan evraklar odadan temin edilecektir.

  İLK KEZ SÖZLEŞME YAPILMASI HALİNDE GEREKLİ EVRAKLAR;

     1-Kimlik fotokopisi,

     2-Ruhsat ve Sertifika Fotokopisi, Teslim Tesellüm

     3-Diploma Fotokopisi,

     4-Vergi Levhası Fotokopisi,

     5-Banka Hesap Cüzdan Fotokopisi,

     6-İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

     7-Bölge Eczacı Odasından onaylı Sözleşme Metni,

     8-Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye engel yoktur” belgesi,

     9-Adli sicil kaydı, (RESMİ KURUM VEYA SGK YA DAİR ALINACAK) YENİ TARİHLİ OLACAK

   10-Dilekçe,

   11-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

     12-Taahhütname

 

MEDİKAL SÖZLEŞME EKİNDE GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 

 

No

Belge Adı

Açıklama

1

Sözleşme Başvuru Formu

Bu Sözleşmenin Ekinde yer alan Ek-6/2 Formu

2

Eczane Mesul Müdürü imza sirküleri,  Kimlik fotokopisi

Noter tarafından onaylanmış olmalıdır.

3

Eczane Mesul Müdürünün İl sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belge ve eczane ruhsat ve eczane sertifikası

Noter onaylı/ Düzenleyen İl sağlık müdürlüğü tarafından onaylı

4

Eczane Mesul Müdürüne ilişkin Adli sicil kaydını gösterir belge

Aslı

5

Eczane tarafından imzalanmış Ek te yer alan taahhüt

Aslı

 

 

DAHA ÖNCE SÖZLEŞMESİ OLUP, 2022 YILI İÇİN YENİLEYECEK OLAN ECZANELER ONAYLI SÖZLEŞME FORMALARI  EKİNDE ECZACI VE/VEYA MESUL MÜDÜRE AİT ADLİ SİCİL BELGELERİNİ GÖNDERMELERİ YETERLİ OLACAKTIR.